Výtvarná výchova

Paul Klee: "Umění nezachycuje jen to, co je viditelné, ale způsobuje, že se něco stává viditelným."

Jackson Pollock: "Malovat, znamená vydat se za objevením sama sebe."

Výtvarná výchova je z mnoha důvodů předmětem odlišným od ostatních. Učíme se při něm vyjadřovat a vyprávět jinak. To, co jindy řekneme slovy, tady sdělujeme liniemi, tvary, barvami, objemy.

Výtvarná výchova je výzvou k hledání originálních nápadů a řešení.

Ve škole máme k dispozici výtvarnou a keramickou dílnu.

Úspěšně se každý rok zúčastňujeme republikových i mezinárodních soutěží.

Naše děti pracují v keramických kroužcích a kroužcích kresby a malby.

 

Design by SITMP