Provozní řád školní jídelny

Adresa školy: 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35
Telefon: 378 027 359
Fax: 377 380 260
Email: BuresovaZl@zs15.plzen-edu.cz
Vedení: vedoucí ŠJ – Burešová Zlata
vedoucí kuchař - Hokr Václav

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

2) Pracovní doba

Pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod

Výdejní doba pro děti a zaměstnance: 11:45 - 14:00 hod

Výdejní doba pro cizí strávníky (jídlonosiče) a pro žáky 1. den nemoci: 10:45 - 11:15 hod


Poznámka: Je zakázán odběr do skleněných nádob, vstup do jídelny je dovolen pouze stravujícím se žákům a s pedagogickým dozorem.

3) Výše stravného

Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 107/Sb § 5, ods.1,2.

Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

Stravné:

7 - 10 let

34,00 Kč, bez dotace 76,00 Kč

11 - 14 let

36,00 Kč, bez dotace 78,00 Kč

15 - 18 let

38,00 Kč, bez dotace 80,00 Kč

Cizí strávníci 

85,00 Kč

 

4) Platba stravného

Placení se provádí:

- svolení k inkasu číslo účtu 4838580297/0100, formulář souhlas s inkasem:   zde 

- neuvádějte variabilní symbol

- převodem z běžného účtu – číslo účtu ŠJ 4838580297/0100

- nutný variabilní symbol

- pokladní složenkou KB - číslo účtu ŠJ 4838580297/0100

Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které určí vedoucí ŠJ.

Provozní doba KB je ve všední dny od 8,00 hodin do 17,00 hodin.

Provádění plateb je uvedeno v příloze.

 

5) Přihlášky ke stravování

Přihlášku ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí ŠJ.

Lze použít i formulář v příloze  zde

 

6) Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 8,00 hodin osobně nebo telefonicky na čísle – 378 027 359 (mimo pracovní dobu na záznamník). První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Další dny je nutno obědy odhlásit nebo odebírat po domluvě s vedoucí ŠJ jako cizí strávník za celkovou cenu oběda (bez dotace), tj. za cenu pro „cizí strávníky“. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

7) Bezkontaktní žeton

Obdrží strávník v kanceláři za úhradu 121,-   při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného.
Jeho ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři.

8) Stav konta

Každý strávník může zjistit :

- osobně - v kanceláři ŠJ ( v pracovní dny od 7,30 hodin do 13,30 hodin)
- telefonicky – 378 027 359
- na www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí ŠJ)

9) Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok,
b) převést zůstatek na vlastní konto,
c) převést zůstatek na konto sourozence,
d) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.

Informace k ukončení školního roku a vyúčtování přeplatků  zde

Pokyn pro manipulaci s finančním obnosem na kontě strávníka v době prázdnin ( kromě strávníků platících přes sporožiro)  zde

10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O těchto termínech budou strávníci s předstihem informováni na webových stránkách, na nástěnkách ve školní jídelně a u kanceláře vedoucí ŠJ

11) Jídelní lístek

Je vyvěšen v jídelnách, u vchodu do ŠJ, u kanceláře vedoucí ŠJ a na webových stránkách www.strava.cz

12) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři s vedoucí ŠJ.

13) Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je zakázáno.
 

Zpracovala: Burešová Zlata                              
31. 8. 2022          

Mgr. Soňa Pavelková

ředitelka školy                                                            
 

 

 

 
Design by SITMP