Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) při 15. základní škole Plzeň představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitelky školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek. Další poradenské služby pak v rámci ŠPP zajišťuje školní speciální pedagog. Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce.

Vedení školy
 
Ředitelka školy
Mgr. Soňa Pavelková
Telefon:
378027351
Zástupkyně ředitelky pro
1. stupeň
PaedDr. Alena Hessová
Telefon:
378027353
Zástupkyně ředitelky pro 2.stupeň
Mgr. Jana Čechová
Telefon:
378027361
Zástupkyně ředitelky pro školní družinu a OP v Křimicích
Mgr. Milada Hurtová
Telefon:
378027391

 

Výchovné poradenství
 
1.  stupeň
Mgr. Eva Dlouhá
Telefon:
378027352
Konzultační hodiny
Čtvrtek 12.45 – 13.30
2.  stupeň
Mgr. Lenka Hrubá
Telefon:
378027352
Konzultační hodiny
Úterý 11.50 – 12.30

 

Kariérové poradenství
 
Mgr. Lenka Hrubá
Telefon:
378027352
Konzultační hodiny
Úterý 13.30 – 14.30
Mgr. Eva Dlouhá
Telefon:
378027352
Konzultační hodiny
Pondělí 14.00 – 14.45

 

Speciální pedagožka
 
Mgr. Et Mgr. Šárka Morávková
Telefon:
378027380
Konzultační hodiny:
středa 14 – 15.30h
čtvrtek 7.15 – 8.30h

 

Metodičky prevence
 
1.  stupeň
Mgr. Milena Pěnkavová
Telefon:
378027379
Konzultační hodiny
Středa 13.30 – 14.30h 
2.  stupeň
Mgr. Barbora Pustovojtová
Telefon:
378027363
Konzultační hodiny:
Středa 14.00 – 15.00h
Asistentka prevence
Markéta Minaříková
Telefon:
378027363
Konzultační hodiny:
Středa 07.45 – 08.45h

 

 
Design by SITMP