Metodické zařízení 4.- 5. ročník

„Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce." Aristoteles (384 – 322 př. n. l.)

A už jsme zase o něco starší a také samostatnější a zodpovědnější. Přibyla náročnost učiva i nové předměty vlastivěda a přírodověda, které nahradily prvouku. Nová je také informatika již pro čtvrťáky. 

Máme hezky vybavené kmenové učebny se spoustou pomůcek. Je nám k dispozici učebna výpočetní techniky, kde je kromě výuky práce na počítači možné procvičovat nejrůznější učivo.  

Každým rokem se můžeme zapojit do matematické soutěže Kormat, páťáci se ještě navíc mohou zúčastnit Matematické olympiády a Pythagoriády. Sportovně nadané děti si změří síly v soutěžích ve florbalu, kopané a vybíjené.  

Během roku vytváříme menší či větší projekty, především v hodinách vlastivědy a přírodovědy. Chodíme do divadla, kina, jezdíme si zabruslit. Na dopravním hřišti si vyzkoušíme znalosti z pravidel silničního provozu pro cyklisty a chodce.

 

Školní rok  2023/2024

V tomto školním roce se uskuteční:

a) tematické dny Finanční gramotnost, Novoroční sportovní turnaj, Etiketa, Dopravní výchova a Mediální výchova

b) školní výlety, školy v přírodě, bruslení, návštěvy kina a divadla, exkurze, tradiční Cyklovýlet s rodiči aj.

Tým pedagogů 4. a 5. tříd děkuje za spolupráci všem rodičům, velmi si jí vážíme.

 
Design by SITMP