15. základní škola Plzeň

Vítáme vás na stránkách 15. základní školy v Plzni!

 • Naše škola se nachází v klidné části skvrňanského sídliště v rozlehlé zahradě, její odloučené pracoviště  v Křimicích v areálu SPŠD.
 • Je dobře dostupná prostředky MHD.
 • Nabízíme pestrý vzdělávací program - klasický, hudební, výtvarný, přírodovědný.
 • Vyučujeme podle  ŠVP „Škola plná života“, jehož prioritou 
  je environmentální výchova, naše škola získala mezinárodní
  titul Ekoškola.
 • Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku.
 • Na škole pracují 3 dětské pěvecké sbory: Berušky, Sluníčka a Mariella.
 • Pořádáme školu v přírodě, exkurze, výlety, tematické, barevné, kostýmové a projektové dny, studijní jazykové a poznávací zájezdy do Velké Británie a německy mluvících států.
 • Široká nabídka zájmové činnosti (30- 40 kroužků).
 • Škola poskytuje zázemí Sportovnímu klubu 15.ZŠ Plzeň, který se zaměřuje na dívčí volejbal (www.sk15zsplzen.wz.cz), v areálu školy se nachází i ZUŠ (www.zusplzencz).
 • Vychováváme z dětí osobnosti bohaté po stránce rozumové, mravní i citové, s pozitivním vztahem k přírodě.
 • Školní družina od 6 hodin do 17 hodin. Školní jídelna nabízí pravidelně možnost výběru ze 2 jídel, jednou týdně ze 3 jídel, navíc je škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Ekoškolka  Skutečně zdravá škola

Adresa:
Ředitelka: 
IČ: 
Právní forma:

Telefon: 
Fax:

Terezie Brzkové‚ 33-35, 318 00 Plzeň
Mgr. Soňa Pavelková 
68784619
Příspěvková  organizace

+420 378 027 350
377 380 260

Logo školy

Součástí 15.ZŠ je odloučené pracoviště v Křimicích na adrese:
Průkopníků 290, Plzeň - Křimice

Podatelna školy

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.

Osobní doručení písemností do podatelny školy:
pondělí-pátek  7.00-15.00 hod.
e-podatelna: koudelovami@zs15.plzen-edu.cz
tel. kontakt: +420 378027362
Extratřída

 

Aktuální zpravodajství

Aktuální informace k provozu školy

vzhledem k epidemiologické situaci zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Doučování žáků

- Šablony III. zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Školní jídelna

- změna ve výdejní době pro cizí strávníky zobrazit celý článek

 

Simona Hortová

Design by SITMP