Výuka - metodické sdružení 1.-3.ročník

„Žáci by měli být motivováni touhou uspět, ne strachem z neúspěchu." (J. A. Komenský)

Protože chceme dobře vzdělávat naše žáky, řídíme se další radou J. A. Komenského a pamatujeme na tři věci – hlavu, ruce a srdce. K naplnění této myšlenky nám napomáhají metody a formy učení, které využívá „moderní činnostní vyučování.“ 

U našich žáků podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení. Žáci nabývají nové poznatky názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných metodických materiálů a pomůcek.

K našim základním pracovním metodám patří práce ve skupinách, samoučení, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými pomůckami s využitím mezipředmětových vztahů. Vyučování je založeno na pozitivní motivaci a na individuálním přístupu k žákům.

Snažíme se vytvářet pohodové a podnětné školní prostředí a jsme velmi rádi, pokud nám v tomto pomáhají a zapojí se i rodiče našich žáků.

 

V letošním školním roce se mohou žáci těšit na:

 

1) Tematické dny: Ekohraní, Vánoční dílničky, Naše město, Barevné Velikonoce, Máme rádi pohyb

2) Barevné nebo kostýmové dny: Den stromů - zelený den, Martinské posvíceníčko, Den Země - modrý den

  

Myslíme i na budoucí školáky, pro mateřské školky chystáme: Školu nanečisto, Předškolička, Besedu pro rodiče budoucích prvňáčků

 

V tomto školním roce nás čeká také spousta zajímavých a poučných akcí, aktivit a výstav.

Velice se těšíme!

Fotografie z realizovaných akcí najdete ve fotogalerii.

 

Mgr. Lucie Roubová a kolektiv učitelů 1. - 3. tříd

 

     

  

 

 

 

 
Design by SITMP