Kontakty

Vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Soňa Pavelková

+420378 027 351          

pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz

zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: PaedDr. Alena Hessová

+420378 027 353          

hessovaal@zs15.plzen-edu.cz

zástupkyně ŘŠ pro 2. st.: Mgr. Jana Čechová

+420378 027 361          

cechovaja1@zs15.plzen-edu.cz

zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP: Mgr. Milada Hurtová

+420378027 391           

hurtovami@zs15.plzen-edu.cz

vedoucí ŠJ: Zlata Burešová     

+420378 027 359          

buresovazl@zs15.plzen-edu.cz

výchovné poradkyně:

pro 1. st. Mgr. Eva Dlouhá

+420378 027 352          

dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz

pro 2. st.   Mgr. Lenka Hrubá 

+420378 027 352          

hrubale@zs15.plzen-edu.cz

sekretariát školy: Miluše Koudelová

+420378 027 362          

koudelovami@zs15.plzen-edu.cz

sekretariát odloučeného pracoviště v Křimicích: Hana Hrubá


+420377 822 351          

hrubaha@zs15.plzen-edu.cz

spojovatelka: Hana Kecková

+420378 027 350

 

personální a mzdová agenda: Hana Palková

+420378 027 360          

palkovaha@zs15.plzen-edu.cz

ekonom školy: Eva Váňová

+420378 027 356          

vanovaev@zs15.plzen-edu.cz

správce budovy: František Drha

+420603290467         

drhafr@zs15.plzen-edu.cz

 


Telefonní kontakty do kabinetů vyučujících pro  školní rok 2023/2024

+420 378 02+ uvedené čtyřčíslí

 I. stupeň

PaedDr. Augustová Zdeňka

7358

augustovazd@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Bínová Lucie

7357

binovalu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Bc. Buldrová Monika 

7386

buldrovamo@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Čekanová Jitka 

7367

cekanovaji@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Dandová Olga  

7387 

dandovaol@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Hašlová Jana

7384

haslovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Hortová Simona 

7386 

hortovasi@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Janečková Jana 

7381 

janeckovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Karešová Lenka 

7385 

karesovale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kašparová Mária

7357 

kasparovama@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kohoutová Iveta 

7384 

kohoutovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kolorosová Milada 

7357 

kolorosovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kozáková Petra 

7357 

kozakovape@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kubeš Jan            

7350 

kubesja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kuncová Ladislava

7386

kuncovala@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kydlíčková Petra 

7387 

kydlickovape@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Macháčková Hana  

7376

machackovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Netušilová Zuzana 

7357 

netusilovazu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Pěnkavová Milena 

7379 

penkavovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Roubová Lucie 

7385 

roubovalu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Strouhal Lukáš, MBA, Ed.D.

7369 

strouhallu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Susková Růžena 

7387 

suskovaru@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Šoupalová Jana 

7367 

soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Tesař Martin 

7369 

tesarma@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Tomášková Lucie

7386

tomaskovalu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Valinová Miroslava 

7381 

valinovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Vaníčková Petra 

7379 

vanickovape@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Zýková Kristýna 

7379 

zykovakr@zs15.plzen-edu.cz

 
II. stupeň

Mgr. Alterová Aneta

7376

alterovaan@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Bc. Bezděková Hana 

7357 

bezdekovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Čejková Ivana 

7376 

cejkovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Dlouhá Eva 

7352 

dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Ferancová Jana 

7377 

ferancovaja@zs15.plzen-edu.cz

Bc.   Fiřtová Pavlína

7375 

firtovapa@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Homolková Martina 

7378 

homolkovama@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Hubková Monika  

7383 

hubkovamo@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Hrubá Lenka 

7352 

hrubale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Jelínková Štěpánka

7383

jelinkovast@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Kasíková Soňa  

7363 

kasikovaso@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Kocánková Jitka  

7374 

kocankovaji@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Krček Jan  

7367 

krcekja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kuttnerová Tereza

7383

kuttnerovate@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Loudová Hana  

7365 

loudovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Marková Hana  

7363

markovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Mašková Miroslava  

7373 

maskovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Němcová Lenka  

7365 

nemcovale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Neuvirt Miroslav

7390

neuvirtmi@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Nováková Alice  

7364 

novakovaal@zs15.plzen-edu.cz 

Mgr.  Prošková Lenka  

7375 

proskovale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Pustovojtová Barbora  

7390 

pustovojtovaba@zs15.plzen-edu.cz

PhDr.  Rejlová Jana  

7364 

rejlovaja@zs15.plzen-edu.cz

          Sandalova Natalia

7380

sandalovana@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Skálová Eva

7390

skalovaev@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Steinbachová Markéta  

7373 

steinbachovama@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Šrámková Eva  

7383 

sramkovaev@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Šťastná Ivana  

7378 

stastnaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Tomášek Karel 

7374 

tomasekka@zs15.plzen-edu.cz

Ing.   Tycarová Martina

7378

tycarovama@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Vlčková Eva  

7377 

vlckovaev@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Vojtková Irena

7377

vojtkovair@zs15.plzen-edu.cz

IC 

7366 

 

 

OP Křimice

Mgr. Kaslová Ivana

377 822 351 

kaslovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Krásná Jana 

377 822 351 

krasnaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kofroňová Michaela 

377 822 351 

kofronovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Švarcová Vlasta

377 822 351 

svarcovavl@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Malinová Miroslava

377 822 351 

malinovami@zs15.plzen-edu.cz

ŠD Sobotková Šárka  

601 691 435 

sobotkovasa@zs15.plzen-edu.cz

ŠD Pešičková Lucie 

601 691 417 

pesickovalu@zs15.plzen-edu.cz


Asistenti pedagoga

Bulínová Petra 

7385 

bulinovape@zs15.plzen-edu.cz

Černá Marcela 

7379 

cernama@zs15.plzen-edu.cz

Holubová Jarmila

7381

holubovaja@zs15.plzen-edu.cz

Hradecká Dominika, DiS. 

7384 

hradeckado@zs15.plzen-edu.cz

Krausová Andrea

7367

krausovaan@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Mádrová Petra, DiS. 

7374 

madrovape@zs15.plzen-edu.cz

Minaříková Markéta  

7374 

minarikovama@zs15.plzen-edu.cz

Radová Vladimíra

7382

radovavl@zs15.plzen-edu.cz

Sandalova Natalia

7380

sandalovana@zs15.plzen-edu.cz

Štiková Daniela 

7372 

stikovada@zs15.plzen-edu.cz

Varha Mariia

7380

varhama@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Zelenková Ladislava 

7377 

zelenkovala@zs15.plzen-edu.cz


Speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Morávková Šárka 

7380 

moravkovasa@zs15.plzen-edu.cz


Školní družina

kabinet ŠD 1 

7 358 

 

kabinet ŠD 2 

7 382 

 

Mgr. Balvínová Jana

702 220 387 

balvinovaja@zs15.plzen-edu.cz

Hradecká Dominika, DiS  

702 230 151 

hradeckado@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Trsková Jana 

702 230 388 

trskovaja@zs15.plzen-edu.cz

Holečková Ivana  

702 230 409 

holeckovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Kalinová Magda  

702 222 096 

kalinovama@zs15.plzen-edu.cz

Křivancová Jana  

702 222 109 

krivancovaja@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Hessová Adéla 

702 222 135 

hessovaad@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Mádrová Petra DiS

702 230 412 

madrovape@zs15.plzen-edu.cz

Radová Vladimíra  

702 222 073 

radovavl@zs15.plzen-edu.cz

Roztočilová Miroslava  

702 222 075 

roztocilovami@zs15.plzen-edu.cz

Ing. Tycarová Martina  

702 230 224 

tycarovama@zs15.plzen-edu.cz

 

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing):
tel: 378 027 615, e-mail: whistleblowing@zs15.plzen-edu.cz | více o ochraně oznamovatelů (pdf)

 

 
Design by SITMP