Předměty

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti je předmět, který už od první třídy vede děti pomocí her a drobných činností ke zvládnutí pracovních návyků, snaží se rozvíjet jejich… zobrazit celý článek

 

Simona Hortová

Německý jazyk

 Výuka německého jazyka probíhá od sedmé do deváté třídy. Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových… zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Anglický jazyk

"Never, never, never, never give up.“ „Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.“    Winston ChurchillVýuka anglického jazyka probíhá od prvé do… zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Tělesná výchova

Podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou na naší škole velmi dobré. K dispozici jsou tři tělocvičny, za příznivého počasí využíváme víceúčelové hřiště… zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Výtvarná výchova

Paul Klee: "Umění nezachycuje jen to, co je viditelné, ale způsobuje, že se něco stává viditelným." Jackson Pollock: "Malovat, znamená vydat se za objevením… zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Přírodopis a zeměpis

Metodické zařízení těchto předmětů. zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Matematika a přírodovědné předměty

Informace pro žáky se zájmem o matematiku a přírodovědné předměty zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Český jazyk, dějepis a občanská výchova

Stručné informace o tom, jak probíhá a jak je zpestřená výuka českého jazyka, dějepisu a občanské výuky. zobrazit celý článek

 

Lenka Němcová

Design by SITMP