Odloučené pracoviště Křimice

 Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích probíhá výuka v 5 třídách 1. stupně - 1.E, 2.E, 2.F, 3.K a 4.K.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a třemi interaktivními tabulemi, ve zbývajících třídách jsou interaktivní panely s tablety.
Ve školním roce 2022/2023 pracují na OP tři oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat kroužky Malý řemeslník, Zábavná logika a Deskové hry, Dovedné ruce, Sportovní hry, Tanečky, Kroužek hudebně taneční a Čtenářský kroužek.

1. ročník, I.E

    

2. ročník, II.E

2. ročník, II.F

     
 
3. ročník, III.K
  
 
4.  ročník, IV.K
    
  
 

 

Design by SITMP