Odloučené pracoviště Křimice

Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích probíhá výuka v 5 třídách 1. stupně - 1.E, 2.E, 3.E, 3.F a 4.K.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a třemi interaktivními tabulemi, ve zbývajících třídách jsou interaktivní panely s tablety.
Ve školním roce 2023/2024 pracují na OP dvě oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat tyto kroužky: Společenské hry, Dovedné ruce, Hudebně taneční kroužek a Hravá angličtina.

1. ročník, I.E

    

2. ročník, II.E

3. ročník, III.E

     
 
3. ročník, III.F
  
 
4.  ročník
    
  
 

 

 

 
Design by SITMP