Co je Ekoškola

Slovo paní ředitelky……proč jsme se zařadili do programu Ekoškola?

Prioritou Školního vzdělávacího programu 15. ZŠ „Škola plná života“ je environmentální
výchova. Proto zapojení do mezinárodního programu EKOškola bylo samozřejmým krokem v eko aktivitách naší školy. 
 
Co je Ekoškola?

Je mezinárodní program, probíhající v 58 zemích světa a již 10 let působí v ČR. V České republice je zastřešující organizací vzdělávací centrum Tereza pod záštitou MŠMT. 

Žáci naší školy v programu Ekoškola hledají úspory energie, vody, snaží se o snižování odpadů a jejich třídění a zlepšení prostředí školy a jejího okolí.
 
Kdy jsme začali?

Do programu Ekoškola jsme se zapojili ve školním roce 2014/2015.
 

Čemu se v rámci Ekoškoly věnujeme?

V programu Ekoškola se zabýváme čtyřmi základními tématy  (odpady, voda, energie a prostředí školy). Pro začátek jsme si vybrali 2 témata – odpady a prostředí školy. V rámci tohoto projektu se společně učíme vnímat ochranu životního prostředí při běžných každodenních činnostech, což  je pro žáky nejlepší možný způsob, jak si do života vybudovat pozitivní vztah k přírodě.
Jaký máme cíl?
Osvojit si ekologické chování ve škole i v běžném životě.
Dosáhneme toho tím, že společně usilujeme o šetrnější provoz, menší ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí.
V letošním roce bychom chtěli zažádat o mezinárodní titul Ekoškola.

 
Design by SITMP