Přírodopis a zeměpis

Spolupracujeme s různými organizacemi ( ZOO Plzeň – výukové programy, sponzorství dětmi zvoleného  živočicha, útulek na Borských polích, záchranná stanice živočichů, sdružení TEREZA, Člověk v tísní, Ametyst, ...).

Naše škola se cíleně zaměřuje i na oblast environmentálního vzdělávání. Každoročně naplňujeme roční program tohoto vzdělávání řadou nejrůznějších aktivit.

Opakovaně jsme obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA .

Organizujeme i  celou řadu dalších akcí, souvisejících se zdravým životním stylem a s aktuálně vyhlašovanými tématy. Letošním tématem je biodiverzita.

Příroda 3    

Příroda 4

 

Pořádáme soutěže (Zeměpisná olympiáda, Biologická olympiáda, ….)

                   

Žákům každoročně nabízíme zeměpisně- turistické exkurze

    

Zaměřujeme se i na propojení vědomostí s pobytem v přírodě

    

    

 

 

 

Design by SITMP