Německý jazyk

 

Výuka německého jazyka probíhá od sedmé do deváté třídy.
Při výuce klademe důraz na rozvoj všech komunikativních dovedností, tj. písemných, řečových i poslechových.
U žáků se zaměřujeme na zvládnutí a osvojení gramatiky, slovní zásoby a pravopisu, ale také na praktické užití jazyka v různých oblastech a na využívání  informací – cizojazyčné časopisy, internet, autentické materiály, poznávací a studijní pobyty.
Ve škole máme k dispozici jazykovou učebnu a tři počítačové učebny. Pravidelně rozšiřujeme a využíváme moderní výukové programy na počítačích a interaktivních tabulích.

 

 

 
 

 

Design by SITMP