Matematika a přírodovědné předměty

Pro žáky se zájmem o matematiku a přírodovědné předměty je připravena:

  • Vyšší hodinová dotace v předmětech matematika, fyzika, chemie - formou seminářů
  • Výuka informatiky
  • Práce v kroužcích zaměřených na tyto předměty
  • Speciální příprava na účast žáků v soutěžích, zejména matematickou olympiádu, fyzikální olympiádu, chemickou olympiádu
  • Výuka v učebnách vybavených nejmodernějšími prostředky - interaktivní tabule, počítače, fyzikální a chemická laboratoř
  • Tematické exkurze do odborných zařízení a pracovištˇ - Svět fyziky, Techmania, Vodárna, Čistička odpadních vod,..

 

.                      

 

 

EU OPVK -  peníze školám   DUMy


V rámci projektu EU OPVK peníze školám – Škola plná života, č. CZ.1.07/1.4.00/21.2643, vytvořili učitelé v rámci využití ICT digitální učební materiály (DUM) pro výuku matematiky, informatiky a chemie.
Materiály jsou učitelům školy k dispozici na školní síti na serveru T.

Ostatním zájemcům je na požádání poskytne p. uč. Mgr. Karel Tomášek – tomasekka@zs15.plzen-edu.cz

 

Design by SITMP