Metodické zařízení 4.- 5. ročník

    

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

Sókratés (469 – 399 př.n.l.)


Tak tohle napsal athénský filozof, jedna z nejvýznamnějších postav evropské filozofie před více než dvěma tisíci lety. Je neuvěřitelné, jak jsou jeho slova stále aktuální. Navíc je v nich  jistý nadhled a humor. Děti jsou prostě stále stejné.
Každodenní výuka probíhá  v hezky vybavených kmenových učebnách se spoustou pomůcek. Dětem jsou k dispozici rovněž učebny výpočetní techniky, kde je možné procvičovat učivo na výukových programech a učit se základům práce na počítači. Děvčata a kluci, které baví matematika, se každým rokem zapojují do matematické soutěže Kormat, páťáci se ještě navíc mohou zúčastnit Matematické olympiády a Pythagoriády. Sportovně nadané děti si mohou změřit síly v soutěžích ve florbalu, kopané, vybíjené nebo ve šplhu.   
Během roku je výuka obohacena o menší či větší projekty, především v hodinách vlastivědy a přírodovědy. Realizovány jsou také různé exkurze. Žáci si i letos projdou praktickou výukou na dopravním hřišti.


Rok 2021/2022

Jistě si všichni přejeme, aby se epidemiologická situace vyvíjela příznivě, aby se ve druhém pololetí mohly:

a) realizovat velké školní akce jako třeba: sportovní den na hřišti, tradiční cyklovýlet s rodiči, zajímavé výukové programy

b) uskutečnit tematické dny: např. Dopravní výchova, Novoroční sportovní turnaj, aj.

c) plánovat školní výlety nebo exkurze

 

Vážení rodiče a milí žáci, Vaší spolupráce si všichni velmi vážíme a děkujeme za ni! 

             
Jako každý rok se můžete těšit na fotografie, které najdete v průběhu školního roku v naší fotogalerii.


Tým pedagogů 4. a 5. tříd
 

 


 

Design by SITMP