Metodické zařízení 4.- 5. ročník

    

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

Sókratés (469 – 399 př.n.l.)


Tak tohle napsal athénský filozof, jedna z nejvýznamnějších postav evropské filozofie před více než dvěma tisíci lety. Je neuvěřitelné, jak jsou jeho slova stále aktuální. Navíc je v nich  jistý nadhled a humor. Děti jsou prostě stále stejné.
Každodenní výuka probíhá  v hezky vybavených kmenových učebnách se spoustou pomůcek. Dětem jsou k dispozici rovněž učebny výpočetní techniky, kde je možné procvičovat učivo na výukových programech a učit se základům práce na počítači. Děvčata a kluci, které baví matematika, se každým rokem zapojují do matematické soutěže Kormat, páťáci se ještě navíc mohou zúčastnit Matematické olympiády a Pythagoriády. Sportovně nadané děti si mohou změřit síly v soutěžích ve florbalu, kopané, vybíjené nebo ve šplhu.   
Během roku je výuka obohacena o menší či větší projekty, především v hodinách vlastivědy a přírodovědy. Realizovány jsou také různé exkurze. Žáci si i letos projdou praktickou výukou na dopravním hřišti.


Školní rok  2022/2023

V tomto školním roce:

a) budeme realizovat velké školní akce jako třeba: literární soutěž (Včela), tradiční cyklovýlet s rodiči, zajímavé výukové programy
b) se uskuteční tematické dny: Finanční gramotnost, Novoroční sportovní turnaj, Dopravní výchova, Den Země (Včela)
c) nachystáme školní výlety nebo exkurze, matematickou soutěž Klokan, zimní sporty - bruslení, případně také lyžování, návštěvu kina, aj.
 
Vážení rodiče a milí žáci, děkujeme za vaši spolupráci. Velmi si ji vážíme! Věříme, že se epidemiologická situace bude vyvíjet co nejpříznivěji, aby se všechny naplánované aktivity mohly uskutečnit.             

V průběhu školního roku se můžete těšit na fotografie, které budou průběžně vkládány do naší fotogalerie.

Tým pedagogů 4. a 5. tříd

 

 


 

Design by SITMP