Metodické zařízení 4.- 5. ročník

    

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

Sókratés (469 – 399 př.n.l.)


Tak tohle napsal athénský filozof, jedna z nejvýznamnějších postav evropské filozofie před více než dvěma tisíci lety. Je neuvěřitelné, jak jsou jeho slova stále aktuální. Navíc je v nich  jistý nadhled a humor. Děti jsou prostě stále stejné.
V celkem pěti čtvrtých a pěti pátých třídách probíhá každodenní výuka v hezky vybavených kmenových učebnách se spoustou pomůcek. Dětem jsou k dispozici rovněž učebny výpočetní techniky, kde je možné procvičovat učivo na výukových programech a učit se základům práce na počítači. Děvčata a kluci, které baví matematika, se každým rokem zapojují do matematické soutěže Kormat, páťáci se ještě navíc mohou zúčastnit Matematické olympiády a Pythagoriády. Sportovně nadané děti si mohou změřit síly v soutěžích ve florbalu, kopané, vybíjené nebo ve šplhu.   
Během roku je výuka obohacena o menší či větší projekty, především v hodinách vlastivědy a přírodovědy. Realizovány jsou také různé exkurze. Žáci si i letos projdou praktickou výukou na dopravním hřišti.


V roce 2019/2020 chystáme:


návštěvy divadla, M klubu, cyklovýlet s rodiči, předvánoční a červnové kino, bruslení a lyžování, vyrábění pro charitativní jarmark, čtenářskou soutěž,
tematické dny:

1) Novoroční sportovní turnaj
2) Dopravní výchova
3) Zahrada nás učí
4) Jan Amos Komenský
a další akce.
               
Fotografie najdete během roku v naší fotogalerii.                                                                                        
Mgr. Jitka Čekanová
 

 

 


 

Design by SITMP