Metodické zařízení 4.- 5. ročník

    

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

Sókratés (469 – 399 př.n.l.)


Tak tohle napsal athénský filozof, jedna z nejvýznamnějších postav evropské filozofie před více než dvěma tisíci lety. Je neuvěřitelné, jak jsou jeho slova stále aktuální. Navíc je v nich  jistý nadhled a humor. Děti jsou prostě stále stejné.
V celkem pěti čtvrtých a pěti pátých třídách probíhá každodenní výuka v hezky vybavených kmenových učebnách se spoustou pomůcek. Dětem jsou k dispozici rovněž učebny výpočetní techniky, kde je možné procvičovat učivo na výukových programech a učit se základům práce na počítači. Děvčata a kluci, které baví matematika, se každým rokem zapojují do matematické soutěže Kormat, páťáci se ještě navíc mohou zúčastnit Matematické olympiády a Pythagoriády. Sportovně nadané děti si mohou změřit síly v soutěžích ve florbalu, kopané, vybíjené nebo ve šplhu.   
Během roku je výuka obohacena o menší či větší projekty, především v hodinách vlastivědy a přírodovědy. Realizovány jsou také různé exkurze. Žáci si i letos projdou praktickou výukou na dopravním hřišti.


Rok 2020/2021 bude v naší škole jistě v mnoha ohledech jiný.

Vstoupili jsme do něj možná všichni s jakousi nejistotou, ale jako zkušený pedagogický tým věříme, že pokud by se opakovala situace z března r. 2020, kdy byly školy v ČR uzavřeny, spojíme s vámi, vážení rodiče a milí žáci, opět síly dohromady - protože zvládnout to můžeme jen společně! Vaší spolupráce si všichni velmi vážíme a děkujeme za ni!


Přejeme si, aby se epidemiologická situace vyvíjela příznivě, aby se mohly ve druhém pololetí:

a) realizovat školní akce jako třeba: návštěva knihovny, divadla a M klubu, červnové kino, ? bruslení a lyžování ?, vyrábění pro charitativní jarmark, čtenářská soutěž, Noc s Andersenem, tradiční cyklovýlet s rodiči a další zajímavé výukové programy a exkurze.

b) uskutečnit tematické dny: např. Novoroční sportovní turnaj, Dopravní výchova, Zahrada nás učí, aj.
              
I letos se můžete těšit na fotografie, které najdete v naší fotogalerii.

Tým pedagogů 4. a 5. tříd
 

 


 

Design by SITMP