Provoz ŠD

Ředitelka 15. ZŠ Plzeň: Mgr. Soňa Pavelková
Zástupkyně ŘŠ pro ŠD: Mgr. Milada Hurtová

telefon: 378 027 391
email: hurtovami@zs15.plzen-edu.cz
www.zs15plzen.cz

 1.oddělení                             učebna 3.B1.B4.A
 p. vychovatelka: Bc. Adéla Hessová  
 2.oddělení                             učebna 3.C1.D5.C
 p. vychovatelka: Dominika Hradecká, DiS.  
 3.oddělení                             učebna 1.B2.A½ 4.D
 p. vychovatelka: Jana Křivancová  
 4.oddělení                            učebna 2.A3.D½ 4.B
 p. vychovatelka: Ing. Martina Tycarová 5.A
 5.oddělení                             učebna 5.E1.A5.D
 p. vychovatelka: Mgr. Jana Balvínová  
 6.oddělení                             učebna 1.D3.B½ 4.B
 p. vychovatelka: Ivana Holečková  
 7.oddělení                             učebna 3.D2.D½ 4.C
 p. vychovatelka: Miroslava Roztočilová  
 8.oddělení                             učebna 2.D2.C½ 4.C
 p. vychovatelka: Magdaléna Kalinová  
 9.oddělení                             učebna 4.D1.C5.E
 p. vychovatelka: Bc. Petra Mádrová, DiS.  
10.oddělení                           učebna ŠD2.B½ 4.D
p. vychovatelka: Bc. Jana Trsková  
11.oddělení                            učebna 2.B3.A3.C
p. vychovatelka: Vladimíra Radová  
12.oddělení                            učebna 4.K1.E½ 3.F
p. vychovatelka: Lucie Pešičková  
13.oddělení                            učebna 3.E2.E3.E
p. vychovatelka: Šárka Sobotková ½ 3.F

V letošním školním roce navštěvují školní družinu žáci 1. – 5. ročníků, celkový počet přihlášených dětí je 384.

PROVOZ ŠD - Skvrňany

ranní: 06:00 – 07:40 příchod dětí do 7.30 hod.
odpolední: 11:40 – 17:00 v době třídních aktivů pouze do 16.00 hod.

PROVOZ ŠD – Křimice

ranní: 06:30 – 07:40
odpolední: 11:40 – 16:00

ODCHOD A VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

kdykoliv do 13:30
kdykoliv od 15:00 do 17:00

Žáky není možné vyzvedávat v době oběda ve ŠJ a v době od 13.30-15.00 hod., kdy probíhají aktivity zájmového vzdělávání i mimo areál školy. Od 14:00 do 15:00 hod. není ani možné, aby dítě pravidelně odcházelo nebo přicházelo zpět v rámci samostatného odchodu.

 • Samostatně odejít ze ŠD může žák pouze dle údajů v Zápisníku ŠD nebo na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Ústní vzkazy, telefonické žádosti či SMS zprávy nejsou pro samostatné odchody v rámci bezpečnosti žáků povoleny.
 • Během odpoledního provozu ŠD mohou žáci odcházet na zájmové kroužky 15. ZŠ. Zároveň je žákům umožněn odchod na výuku v ZUŠ. Odchody a případné příchody ze zájmové činnosti musí být uvedeny v Zápisníku ŠD. Vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostavil.

ÚPLATA ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY – příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD

 • Platba za ŠD činí 200,- Kč za každý započatý měsíc, ve kterém bylo dítě přihlášeno do ŠD.
 • Úplatu za ŠD v částce 2000,- Kč uhradí zákonný zástupce jednorázově na celý školní rok nejpozději do 22. září 2023. Pokud nebude v daném termínu úhrada zaplacena, ztrácí Vaše dítě nárok na ŠD.

ZPŮSOB PLATBY

 • Částka 2000,- Kč se platí převodem na běžný účet 15. základní školy u Komerční banky,
  č. účtu: 4841560297/0100.
 • Do variabilního symbolu uveďte identifikační kód dítěte, který je uveden na Zápisníku ŠD a bude platný po celou dobu docházky dítěte do ŠD. 

POTŘEBY DO ŠD:

 • převlečení na hry venku (dle ročního období) v plátěné, nikoliv igelitové tašce
 • 2 role kuchyňských papírových utěrek
 • balení papírových kapesníků (10 ks)
 • pastelky a fixy

ŠKOLNÍ DRUŽINA VYUŽÍVÁ:

 • víceúčelové hřiště
 • hřiště s dřevěnými prvky vybudované z finančních prostředků nadace ČEZ
 • tělocvičny
 • učebnu hudební výchovy
 • relaxační místnost s molitanovými kostkami a stavebnicemi
 • rozcvičovací hřiště Klubové fotbalové akademie FC Viktoria Plzeň

VYBAVENÍ ŠD:

 • stolní a společenské hry
 • knihy
 • časopisy
 • prostorové stavebnice
 • multifunkční interaktivní panel (projekt PROSIT)
 • materiální vybavení pro výtvarnou činnost žáků
 • sportovní potřeby

Prostřednictvím finančních prostředků přispívají žáci ŠD neziskovým organizacím na pomoc psím a kočičím útulkům.

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PLATÍ PRAVIDLA VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO ŘÁDU 15. ZŠ.

 

 
Design by SITMP