Plán práce a kroužky školní družiny

Plán akcí ŠD

Pozorování proměn přírody

Tematická zahrada

Zdravý životní styl

1. pomoc a prevence úrazů

Dopravní výchova

Společenské, didaktické a konstruktivní hry

Významné dny, státní svátky

Lidové zvyky a tradice

Podpora technického vzdělávání žáků

Podpora čtenářské gramotnosti žáků

Podpora digitálních kompetencí

Beseda s Policií

Aktivity na školní zahradě

Vycházky do okolí školy

Vycházky do Křimic a křimického zámeckého parku

 

Kroužek - Skvrňany

 

Vedoucí

kroužku

Den

Hodina

Mail

Příroda nás učí

Trsková

Radová

pondělí

15:15 – 16:15

radovavl@zs15.plzen-edu.cz

 

Kroužek her a zábavy

1.-2. ročník

Roztočilová

úterý

15:15 – 16:15

roztocilovami@zs15.plzen-edu.cz

Taneční kroužek Dafné

Křivancová

Kalinová

středa

15:15 – 16:30

kalinovama@zs15.plzen-edu.cz

Orientační běh

3.-4. ročník

Trsková

Radová

čtvrtek

15:15 – 16:30

trskovaja@zs15.plzen-edu.cz

 

Kroužek – OP Křimice

 

Vedoucí

kroužku

 

Den

Hodina

Mail

Hudebně taneční

1.-4. ročník

Sobotková

pondělí

13:05 – 14:05

sobotkovasa@zs15.plzen-edu.cz

Společenské hry

3. ročník

Pešičková

 

středa

13:05 – 14:05

pesickovalu@zs15.plzen-edu.cz

 

 
Design by SITMP