Plán práce ŠD

Plán akcí ŠD 2021/2022

 

Zahrada aneb příroda nás baví

Pozorování proměn přírody

Tematická zahrada

Zdravý životní styl

1.pomoc a prevence úrazů

Dopravní výchova

Společenské, didaktické a konstruktivní hry

Významné dny, státní svátky

Lidové zvyky a tradice

Podpora technického vzdělávání žáků

Podpora čtenářské gramotnosti žáků

Maškarní karneval

Beseda s Policií

Aktivity na školní zahradě

Vycházky do okolí školy

Vycházky do Křimic a křimického zámeckého parku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Design by SITMP