Plán práce a kroužky školní družiny

Plán akcí ŠD 2022/2023


Biodiverzita

Pozorování proměn přírody

Tematická zahrada

Zdravý životní styl

1. pomoc a prevence úrazů

Dopravní výchova

Společenské, didaktické a konstruktivní hry

Významné dny, státní svátky

Lidové zvyky a tradice

Podpora technického vzdělávání žáků

Podpora čtenářské gramotnosti žáků

Beseda s Policií

Aktivity na školní zahradě

Vycházky do okolí školy

Vycházky do Křimic a křimického zámeckého parku

Kroužky školní družiny

Skvrňany:

Eko-kroužek

Pohybové hry

Taneční kroužek Dafné

Vyrábíme s Big Shotem

OP Křimice:

Čtenářský kroužek

Hudebně taneční kroužek
 

Design by SITMP