Přehled zájmových kroužků ve šk. roce 2022/2023

název
vedoucí kroužku
den
hodina
Počet přihlášených
Keramika
2. - 9.r.
Hubková
Tomášková
úterý
14.00-15:30
29
Kresba, malba
2. – 9.r.
Šrámková
úterý
14:00-15.30
14
Kresba, malba
2. – 9.r.
Šrámková
pátek
14.00-15.30
13
Sportík
1.-3.r.
Kozáková
úterý
14.00 – 15.00
16
Sluníčka – pěvecký sbor
3. – 5.r.
Bezděková
Čekanová
Kubeš
Macháčková
čtvrtek
14.00 -15.00
 
Vybíjená
1.i 2.st.
Čekanová
Netušilová
úterý
14.00 – 15.00
30
Školní časopis
5. – 9.r.
Hubková
Jelínková
středa
14.00 – 15.00
16
Šachy
Palková
pondělí
14.00 – 15.00
14
Hudební skupiny
 
Krček
pátek
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
 
Hudební skupiny
 
Krček
pátek
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
 
Před oponkou
2. – 5.r.
Kohoutová
pondělí
13.30 – 14.00
11
Gymnastika
Marková
pondělí
14.00 – 15.00
16
Gymnastika
Marková
čtvrtek
14.00 – 15.00
10
Konverzace v anglickém jazyce
6. – 7.r.
Sandalová
úterý
14.00 – 15.00
5
Konverzace v anglickém jazyce
6. – 9.r.
Sandalová
čtvrtek
14.00 – 15.00
9

 

Kroužek
 
Vedoucí
kroužku
Den
Hodina
Počet přihlášených
Dovedné ruce – 2.F
Cubrová
čtvrtek
13.00 – 14.00
15
Dovedné ruce – 1.r.
Cubrová
pátek
12.30 – 13.30
15
Dovedné ruce – 2.E
Cubrová
úterý
12:30 – 13:30
16
Dovedné ruce – 3.
1x14 dní
Cubrová
Středa - L
13.00 – 15.00
15
Dovedné ruce – 4.
1x14 dní
Cubrová
Středa - S
13.00 – 15.00
11
Pohybové hry
2. - 3.ročník
Úblová
pátek
13.00 – 14.00
18
Tanečky
2.- 4. ročník
Úblová
středa
14.30 – 15.30
12
Zázraky přírody
3.- 4. ročník
Krásná
 
úterý
13:00 – 14:00
9

 

Naše škola je druhým rokem zapojena do plnění projektu Šablony III.

Přehled otevřených Klubů pro žáky:

Název klubu
Vedoucí klubu
Den
Hodina
Klub deskových her a zábavní logiky
Kydlíčková
úterý
14.00 – 15.30
Klub komunikace v cizích jazycích
Valinová
úterý
14.00 – 15.30
Badatelský klub
Strouhal
Čtvrtek
14.00 – 15.30
Klub deskových her a zábavní logiky
Krásná
 
OP křimice

Kroužky probíhající v rámci školní družiny 

Kroužek

 

Vedoucí

kroužku

Den

Hodina

Počet přihlášených

Eko-kroužek

Radová, Trsková

pondělí

15:15-16:15

5

Pohybové hry

Roztočilová

úterý

15:15-16:00

15

Taneční kroužek Dafné

Kalinová, Křivancová

středa

15:15-16:30

15

Vyrábíme s Big Shotem

Trsková

čtvrtek

15:15-16:15

6

Čtenářský kroužek – OP Křimice

Pešičková

pondělí

14:00-15:00

6

Hudebně taneční – OP Křimice

Sobotková

pátek

14:00-15:00

15

Design by SITMP