Jídelníček

 

Aktuální jídelní lístek je vyvěšen v jídelnách, u vchodu do ŠJ, u kanceláře vedoucí ŠJ

a na webových stránkách www.strava.cz

 

 

 
Design by SITMP