Školní jídelna- informace na únor

INFORMACE - ÚNOR 2021

 

Obědy na únor mají automaticky přihlášení žáci 1. + 2. tříd., ostatní žáci na distanční výuce a cizí strávníci si obědy přihlásí na www. strava.cz do 27.1.2021 do 7 hodin ráno  (nejlépe celý měsíc najednou).

 Vzhledem k objednávání surovin můžete přihlásit obědy  pouze do středy do 7 hodin na celý následující týden.

Poté již nebudete moci stravu objednat.

 

 VÝDEJ od 18.1. do odvolání

 Cizí strávníci 

+ zákonní zástupci žáků na distanční výuce                 výdej:  jídelna dolní budovy  10,45 - 11,15

 

Žáci na distanční výuce do jídlonosičů                           výdej:  jídelna  dolní budovy  12,00 - 14,00

 

 (pokud by došlo ke změnám, dozvíte se včas)

Zlata Burešová, vedoucí ŠJ

Design by SITMP