Školní jídelna

Strávníci  přihlášení na obědy v době prezenční výuky:


 
1 + 2.  + 6. + 8.třídy                                                  
 
3.5.2021 -  7.5.2021                                                  
17.5.2021 - 21.5.2021                                                 
31.5.2021
 
 
   3. + 4. + 5. + 7. + 9.třídy
 
10.5.2021 - 14.5.2021
24.5.2021 - 28.5.2021 
 
 
Všichni strávníci, kteří mají danou prezenční výuku jsou přihlášení (i ti, co nechodí do školy), a o oběd nemají zájem, si musí obědy
odhlásit
 
 
 
VÝDEJ obědů do jídlonosičů ve školní jídelně ve Skvrňanech:
 
Cizí strávníci + zák. zástupci žáků - jídelna dolní budovy            10,45 - 11,15 hod
Žáci na distanční výuce - jídelna  dolní budovy                            12,00 – 14,00 hod  do 30.4.2021    14,00 – 14,30 hod od 3.5.2021
 
Žádáme důrazně všechny strávníky, aby do budovy ŠJ nevstupovali, pokud se vědomě setkali s Covid pozitivní osobou.
  Zároveň upozorňujeme na povinnost nosit od 1.března respirátor, zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek.

Zlata Burešová, vedoucí ŠJ

Design by SITMP