Školní jídelna

Informace k ukončení školního roku a vyúčtování přeplatků
*********************************************************************

Z důvodů vyúčtování přeplatků a vyrovnání finanční normy  se obědy pro strávníky  odhlašují pouze do

STŘEDY    26.6.2019   do  8,00 HODIN

27.6. –28.6.  obědy  pro nemocné strávníky  se budou moci odnášet v nádobách.

Strávníci, kteří platí obědy   ÚČTY   (Česká spořitelna a ostatní banky) budou mít vrácené přeplatky (přeplatky do 200,- Kč budou převedeny na září) v červenci na svých účtech. Pokud chtějí zůstatek (nad 200,- Kč) převést na další školní rok, předají vedoucí ŠJ písemné prohlášení, že souhlasí s převodem zůstatku na září. Mohou zaslat i na
 e-mailovou adresu : buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
Přeplatky, které si strávníci nevyzvednou, budou převedeny na školní rok 2019/2020
Nedoplatky vyrovnejte do konce června 2019.
Žáci 9. tříd budou mít inkaso zrušené automaticky, rodiče zruší pouze trvalé příkazy.

Poslední týden v srpnu si strávníci  zajistí přihlášení obědů –
         
 osobně v kanceláři ŠJ
           telefonicky 378 027 359 (záznamník)
           mailem buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
           www.strava.cz
           škola online – ostatní modul – stravovací systém

Cena obědů               

       I.stupeň   26,- Kč
      II.stupeň   28,- Kč
     III.stupeň   30,-  Kč
     Vlastní důchodci   60,- Kč
     Cizí strávníci  70,- Kč
Vzhledem k nárůstu cen potravin je možné od září zdražení obědů

Zajistěte si dostatečnou výši finančního limitu pro platby inkasem
( doporučujeme limit 1 000,- Kč na strávníka)

    Mgr Soňa Pavelková                                                                                                                           Zlata Burešová
     ředitelka školy                                                                                                                                     vedoucí ŠJ

 

 

Design by SITMP