Informace ze školní jídelny

Vážení strávníci,

 vzhledem k omezenému provozu  škol a školských zařízení NEBUDE školní jídelna do odvolání vařit pro CIZÍ STRÁVNÍKY. Z tohoto důvodu si prosím NEOBJEDNÁVEJTE na www.strava.cz obědy. Sledujte informace na webových stránkách školy, www.strava.cz a informace také budou vyvěšeny na dveřích ŠJ.

Obědy budou automaticky odhlášené.

Strávníci, kteří platí obědy   ÚČTY   (česká spořitelna a ostatní banky), budou mít vrácené přeplatky v červenci na svých účtech (přeplatky do 200,- Kč budou převedeny na září).

Pokud chtějí zůstatek (nad 200,- Kč) převést na další školní rok, předají vedoucí ŠJ písemné prohlášení, že souhlasí s převodem zůstatku na září na e-mailovou adresu : buresovazl@zs15.plzen-edu.cz

Přeplatky, které si strávníci nevyzvednou, budou převedeny na školní rok 2020/2021.

Nedoplatky vyrovnejte do konce června 2020.

Žáci 9. tříd budou mít inkaso zrušené automaticky, rodiče zruší pouze trvalé příkazy.

Zlata Burešová, vedoucí ŠJ

Design by SITMP