Informace k výdeji obědů

INFORMACE K VÝDEJI OBĚDŮ OD 11.1.2021

 

Cizí strávníci výdej:                                 jídelna dolní budovy    10,45 - 11,15  do jídlonosičů

 

Žáci na distanční výuce  výdej:             jídelna  dolní budovy   12,00 - 14,00  do jídlonosičů

 (pokud by došlo ke změnám, dozvíte se včas)

Design by SITMP