Informace k provozu školy a ŠJ

Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací zůstává režim vzdělávání žáků beze změn, 1. – 2. ročníky se vzdělávají prezenčně, 3.- 9. ročníky nadále distančně.
V termínu od 8.3. – 12.3. 2021, kdy jsou plánované jarní prázdniny, nebude probíhat distanční výuka. Následující týden od 15.3. je jistá naděje, že již budou moci nastoupit žáci 9. ročníků – záleží na vývoji epidemiologické situace, budeme vás informovat.

 


INFORMACE ke školnímu stravování - BŘEZEN 2021
Obědy na březen mají automaticky přihlášení žáci 1. + 2. tříd., ostatní žáci na distanční výuce a cizí strávníci si obědy přihlásí na www. strava.cz do 25.2.2021 do 7 hodin ráno (nejlépe celý měsíc najednou).
Pokud budete objednávat na jednotlivé týdny, tak vzhledem k objednávání surovin můžete přihlásit obědy vždy nejdéle ve čtvrtek do 7hodin ráno na následující týden. Poté již nebudete moci stravu objednat.
8.3.2021 – 12.3.2021  jarní prázdniny – ŠJ nevaří
Žáci, kteří by event. nastoupili v březnu na prezenční výuku, budou mít obědy automaticky přihlášené.
VÝDEJ obědů:
Cizí strávníci + zákonní zástupci žáků na distanční výuce - jídelna dolní budovy  10,45 - 11,15
Žáci na distanční výuce do jídlonosičů  - jídelna  dolní budovy  12,00 - 14,00

Žádáme důrazně všechny strávníky, aby do budovy ŠJ nevstupovali, pokud se vědomě setkali s Covid pozitivní osobou.  

Zlata Burešová      Mgr. Soňa Pavelková
vedoucí ŠJ            ředitelka školy

 

Design by SITMP