Úřední deska

 

I. Základní údaje:

 Adresa:  

15. základní škola Plzeň,
Terezie Brzkové 33 – 35,
příspěvková organizace,
Terezie Brzkové 33 – 35,
318 00 Plzeň

Adresa odloučeného pracoviště:  

15.ZŠ Plzeň, odloučené pracoviště,
Průkopníků 290, 322 00 Plzeň - Křimice

Telefonní spojení:

ústředna: +420 378 02 73 50
školní jídelna: +420 378 02 73 59
fax:  +420 377 38 02 60
odloučené prac.: +420 377 822 351, +420 732 982 304 (8:00 - 12:00 hod.)

e –mail:  skola@zs15.plzen-edu.cz
www:      www.zs15plzen.cz


Podatelna školy:

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.

Osobní doručení písemností do podatelny školy:

Pondělí a středa:       7.00 – 16.00
Úterý, čtvrtek, pátek:  7.00 – 15.00


e-podatelna:    koudelovami@zs15.plzen-edu.cz
tel.kontakt:   +420 378 027 362
ID datové schránky:  4rpmv2b


Vedení školy:

ředitelka školy:    Mgr. Soňa Pavelková
zástupkyně ŘŠ pro 1.st.:  PaedDr. Alena Hessová
zástupkyně ŘŠ pro 2.st.:  Mgr. Jana Čechová
zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP  Mgr. Milada Hurtová

Výchovné poradkyně:

pro 1.st.     Mgr. Eva Dlouhá
pro 2.st.     Mgr. Lenka Hrubá

 

II. Důležité termíny:

Prázdniny:

Podzimní:   26. 10. – 27. 10. 2023
Vánoční:   23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Pololetní:   2. 2. 2024
Jarní:    19. 2. – 25. 2. 2024
Velikonoční:   28. 3. 2024
Hlavní:   29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

Ředitelská volna:  29.9.2023
    
   
Třídní aktivy:   19.9.2023, 9.1.2024, 4.6.2024

Konzultační dny: 8.11.2023, 20.3.2024

TA odloučené pracoviště: 21.9.2023, 11.1.2024, 6.6.2024

Zápisy do 1. tříd:  3.4. a 4.4.2024

OP Křimice:  3.4.2024

Služby vedení školy:

Pondělí    8.00 – 15.30   vedení školy
Úterý    8.00 – 15.30   Mgr. Milada Hurtová
Středa    8.00 – 15.30   PaedDr. A. Hessová
Čtvrtek   8.00 – 15.30   Mgr. J. Čechová
Pátek    8.00 – 14.00   vedení školy

Konzultační hodiny výchovných poradkyň:

Mgr. Eva Dlouhá        Stř 9.00 – 9.45

Mgr. Lenka Hrubá     Po 10.55 – 11.40 

     
po telefonické domluvě kdykoli ( +420 378 027 352)


 

 

Design by SITMP