Úřední deska

 

I. Základní údaje

 

 

Název a adresa:  

15. základní škola Plzeň,
Terezie  Brzkové 33-35,
příspěvková organizace,
Terezie Brzkové 33 – 35,
318 00 Plzeň


 
Adresa odloučeného pracoviště:

15.ZŠ Plzeň, odloučené pracoviště,
Průkopníků 290, 322 00 Plzeň - Křimice
Telefon:  377 822 351, 732 982 304


telefonní spojení:


ústředna:  378 02 73 50
školní jídelna: 378 02 73 59
fax:   377 38 02 60

odloučené pracoviště:  377822351, 732982304
e –mail:  skola@zs15.plzen-edu.cz
www:   www.zs15plzen.cz

 


Podatelna školy:

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátu školy denně.


Osobní doručení písemností do podatelny školy:
Pondělí a středa:    7.00 – 16.00
Úterý, čtvrtek, pátek:  7.00 – 15.00


e-podatelna:    koudelovami@zs15.plzen-edu.cz
tel.kontakt:   378 027 362
ID datové schránky:  4rpmv2b

 

Vedení školy:

ředitelka školy:    Mgr. Soňa Pavelková
zástupkyně ŘŠ pro 1.st.:  PaedDr. Alena Hessová
zástupkyně ŘŠ pro 2.st.:  Mgr. Jana Čechová

zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP: Mgr. Milada Hurtová

 

Výchovné poradkyně:
pro 1.st.     PaedDr. Jitka Herejková
pro 2.st.     Mgr. Lenka Hrubá


II. Důležité termíny:

 

Prázdniny:

 
Podzimní:                   29. 10.- 30.10. 2019
Vánoční:                     23. 12. 2019- 3. 1. 2020
Pololetní:                    31. 1. 2020
Jarní:                           2. 3.- 6. 3. 2020
Velikonoční:               9. 4. 2020
Hlavní:                         1. 7. 2020- 31. 8. 2020
 
Ředitelská volna:          29. 6. 2020
                                       30. 6. 2020
                                       
                                     

Třídní aktivy:   

 

- od 16.30

17. 9. 2019

14. 1. 2020

2. 6. 2020

 

                                                                   

  Konzultační dny:

 

- od 14.00 do 16.00

13. 11. 2019

25. 3. 2020

 

TA odloučené pracoviště:

 

od 16.00

19. 9. 2019
16. 1. 2020
4. 6. 2020
 

Den otevřených dveří: 

 

(pro rodiče žáků 15. ZŠ)

 
20. 11. 2019
 
 

Prohlídka školy pro rodiče budoucích žáků:

11. 3. 2020

 
 

 Zápisy do 1. tříd:

                 
3. 4. 2020
4. 4. 2020
                  
OP Křimice:
                        
3. 4. 2020
 
 
 
 
 

Služby vedení školy:

Pondělí                         8.00 – 15.30        vedení školy
Úterý                             8.00 – 15.30       Mgr. Milada Hurtová
Středa                           8.00 – 15.30       PaedDr. Alena Hessová
Čtvrtek                          8.00 – 15.30       Mgr. J. Čechová
Pátek                            8.00 – 14.00        vedení školy
 
 
 
 
 
 

Konzultační hodiny výchovných poradkyň:

 
PaedDr. J. Herejková –
pondělí        10.55- 11.40
úterý            10.55- 11.40
                                     
Mgr. L. Hrubá -                                                
pondělí         10.55- 11.40 
čtvrtek                  11.50- 12.35
po telefonické domluvě kdykoli ( 378 027 352)
 
 
 
 
 
 

 

 

Design by SITMP