Historie školy

  • 15. základní škola v Plzni vznikla v roce 1997 sloučením 29. a 30. ZŠ v Plzni.
  • V roce 2002 byla k 15. ZŠ přičleněna 5. ZŠ v Plzni.
  • V roce 2004 byla k 15. ZŠ přičleněna ZŠ Křimice, která se stala jejím odloučeným pracovištěm. 
  • Od roku 1999 má škola právní subjektivitu.
 
Design by SITMP