Informace z Klubu rodičů- školní rok 2021/2022


Co je to Klub rodičů a přátel 15. ZŠ, z. s.?


Klub rodičů a přátel školy je občanským sdružením rodičů a dětí a zákonných zástupců, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy.

Klub je neziskovou organizací, nezávislou na politických stranách, orgánech státní a veřejné moci a jiných organizacích. Zdrojem příjmu Klubu rodičů jsou příspěvky členů a dary.

Cílem Klubu rodičů je mimo jiné pořádat akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, přispívat dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky ke zkvalitňování vzdělávací, výchovné a mimoškolní činnosti a zlepšování materiálních podmínek ve škole. Dalším cílem je seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů a podílet se na jejich řešení a realizaci.

Klub rodičů se schází třikrát ročně, nejvyšším orgánem Klubu rodičů je valná hromada složená z rodičovských zástupců jednotlivých tříd školy. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, volí výkonný výbor, schvaluje rozpočet předložený výkonným výborem, schvaluje zásady hospodaření a výši příspěvků členů Klubu rodičů.

 

Stanovy Klubu rodičů  a přátel 15. ZŠ, z. s.

Stanovy  Klubu rodičů    zde

 Krajský soud schválil nové stanovy a potvrdil nový název Klub rodičů a přátel 15. ZŠ, z. s.

 

Návrh rozpočtu pro školní rok 2021/2022

 

Na valné hromadě Klubu rodičů, která se konala 11.1.2022, byl schválen tento rozpočet  zde

  


KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL 15. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, z. s.

Výbor pracuje v tomto složení:

Předseda: Mgr. Karel Filipčík

Místopředseda: Ing. Pavla Maršáková

Hospodářka: Hana Vojtušová

Zástupce za učitele: Mgr. Jana Šoupalová, e-mail: soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz

 

Zápisy z jednání Klubu rodičů:

 11.1.2022 - Zápis z valné hromady zde

Design by SITMP