Informace z Klubu rodičů


Co je to Klub rodičů a přátel 15. ZŠ?


Klub rodičů a přátel školy je občanským sdružením rodičů a dětí a zákonných zástupců, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy.

Klub je neziskovou organizací, nezávislou na politických stranách, orgánech státní a veřejné moci a jiných organizacích. Zdrojem příjmu Klubu rodičů jsou příspěvky členů a dary.

Cílem Klubu rodičů je mimo jiné pořádat akce ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, přispívat dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky ke zkvalitňování vzdělávací, výchovné a mimoškolní činnosti a zlepšování materiálních podmínek ve škole. Dalším cílem je seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů a podílet se na jejich řešení a realizaci.

Klub rodičů se schází pětkrát ročně, nejvyšším orgánem Klubu rodičů je Valná hromada složená z rodičovských zástupců jednotlivých tříd školy. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, volí výkonný výbor, schvaluje rozpočet předložený výkonným výborem, schvaluje zásady hospodaření a výši příspěvků členů Klubu rodičů.

 

Rozpočet na školní rok 2013/2014

Na Valné hromadě třídních důvěrníků, která se konala 7. ledna 2014, byl jednomyslně aklamačně schválen rozpočet Klubu rodičů pro školní rok 2013/2014.
Rozpočet najdete zde

k nahlédnutí    zde


KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL 15. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Výbor

Předseda:    Mgr. Marie Větrovcová, Ph. D.

Místopředseda:  Mgr. Věra Veselá

Hospodářka:  Hana Vojtušová

Zástupce za učitele: Mgr. Jana Šoupalová

 

Zápisy z jednání Klubu rodičů:

září

listopad

leden

duben

 

Žádost o grant

V lednu letošního roku podal Klub rodičů na Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, žádost o poskytnutí finanční dotace 33 000 korun pro svůj projekt s názvem Zdravý životní styl a mezigenerační tradiční komunikace.
Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí grantu se dozvíme zhruba v polovině března.
Popis projektu naleznete zde.

 


BAZAR pořádaný Klubem rodičů 15. ZŠ Plzeň

V pátek a v sobotu 25. a 26. října 2013 proběhl ve školní jídelně již tradiční bazar pořádaný Klubem rodičů 15. ZŠ.

Stejně jako předchozí burzy, i tato se těšila velkému zájmu prodávajících i kupujících. Prodávalo se převážně dětské zimní a sportovní oblečení, obuv, ale i knihy a hračky. Zboží bylo ve velmi pěkném stavu a prodávající za něj požadovali opravdu symbolické ceny. I přesto činila utržená částka 12 340,- korun. Po vyplacení peněz prodávajícím si Klub rodičů uložil na účet 2 468,- korun.

Část neprodaných věcí si rodiče vzali zpět, ale většina byla předána charitativním organizacím, takže kromě výdělečné stránky měl bazar i charitativní aspekt.

Dík si zaslouží především širší výbor Klubu rodičů, který nezištně věnoval přípravě, následné realizaci a závěrečnému úklidu mnoho hodin svého volného času. Dík patří i ostatním maminkám, které tento projekt podpořily.


  Jana Šoupalová

Jarní bazar

Pozvánka na tradiční jarní bazar zde


Design by SITMP