Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení 15. základní školy

Hlavní oblasti vlastního hodnocení 15. základní  školy:

 1. podmínky ke vzdělávání
 2. průběh vzdělávání
 3. podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
 4. výsledky vzdělávání žáků
 5. řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 6. úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

Podklady pro vlastní hodnocení školy čerpány z těchto zdrojů:

 1. pedagogická dokumentace a dokumentace žáků
 2. vnitřní statistické údaje školy 
 3. výstupy z kontrolní a hospitační činnosti
 4. rozhovory, dotazníky, pozorování a jiné evaluační indikátory
 5. zprávy předsedů MZ, třídních učitelů, zápisy z třídních aktivů

 
Design by SITMP