Školní řád

Školní řád 15. základní školy  je k dispozici jako dokument DOC.

Celé znění Školního řádu 15. ZŠ Plzeň je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

 

Design by SITMP