Badatelský (Přírodovědný klub) na 1. stupni

Ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 se uskutečňovaly další lekce badatelského klubu - nejdříve prostřednictvím on-line, potom již ve školní třídě (…vše s ohledem na vládou vydaná epidemiologická a hygienická opatření).

Žáci si vyzkoušeli aktivity s přírodovědným zaměřením, věnovali se také pokusné činnosti (s prvky badatelsky orientované výuky), pracovali se zookartami, mikroskopem a lupami, tvořili třeba model plic nebo potravinovou pyramidu.

Mgr. Lukáš Strouhal

  

  

Design by SITMP