Badatelský klub - „Pokusy s prvky BOV na 1. stupni“

Členové zájmového kroužku se zaměřením na pokusy, pozorování a na další přírodovědné aktivity s prvky badatelsky orientované výuky, se v 1. pol. šk. r. 2019/2020 učili v jednotlivých lekcích prakticky ověřovat svoje předpovědi (domněnky). Pracovali například s magnety, se zvukem, s mikroskopem, logickými úlohami, rozvíjením papírových poupat, se zrcadly, s papírem (Möbiovou páskou), vodním vírem (PET lahvemi a vodou), optickými klamy, kaleidoskopem, vejci, olejovými sopkami nebo s lidskými smysly.

Ve 2. pololetí bude zájmový kroužek v tomto duchu nadále pokračovat.

Mgr. Lukáš Strouhal

  

  

Design by SITMP