Matematická olympiáda 2023/2024

Kategorie

1. kolo - domácí

2. kolo

3. kolo

1. trojice úloh

2. trojice úloh

okresní

krajské

Z5

15. 11. 2023

5. 1. 2024

24. 1. 2024

nekoná se

Z6, Z7, Z8

19. 1. 2024

1. 3. 2024

3. 4. 2024

nekoná se

Z9

15. 11. 2023

5. 1. 2024

24. 1. 2024

26. 3. 2024

 

Design by SITMP