Odloučené pracoviště Křimice

 Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích probíhá výuka v 5 třídách 1. stupně - 1.E, 1.F, 2.K, 3.K a 4.K.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a třemi interaktivními tabulemi, ve zbývajících třídách jsou interaktivní panely s tablety.
Ve školním roce 2021/2022 pracují na OP tři oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat kroužky Zábavná logika a Deskové hry, Dovedné ruce, Sportovní hry a Malý řemeslník.

 

I. třída, I. E

    

1. třída I. F

II. třída, 2. ročník
 
    
 
III. třída, 3. ročník
  
 
IV. třída, 4.  ročník
    
  
Školní družina
   
Školní družina 12., 13.  a 14. oddělení
 

 

Design by SITMP