Odloučené pracoviště Křimice

 Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích jsou jen ročníky 1. stupně ZŠ, výuka probíhá v pěti třídách.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a třemi interaktivními tabulemi, ve zbývajících třídách jsou interaktivní panely s tablety.
Ve školním roce 2020/2021 pracují na OP dvě oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat kroužky Zábavná logika a deskové hry, Dovedné ruce a Malý řemeslník.

 

I. třída, 1. ročník

    

II. třída, 2. ročník
 
    
 
III. třída, 3. ročník
  
 
IV. třída, 4.  ročník
    
  
V. třída, 5. ročník
Školní družina
   
Školní družina 13. oddělení
 

 

Design by SITMP