Odloučené pracoviště Křimice

 Základní škola Plzeň – Křimice byla k 15. ZŠ v Plzni připojena 1. 9. 2004 a stala se jejím odloučeným pracovištěm. OP Křimice sídlí v budově Střední průmyslové školy dopravní, ul. Průkopníků 290.
V Křimicích jsou jen ročníky 1. stupně ZŠ, výuka probíhá v pěti třídách.
Škola je vybavena počítačovou učebnou a dvěma interaktivními tabulemi.
Ve školním roce 2019/2020 pracují na OP dvě oddělení školní družiny.
V rámci zájmové činnosti mohou děti navštěvovat kroužky Zábavná logika a deskové hry, Dovedné ruce a Merkur.

 

I. třída, 1. ročník

    

II. třída, 2. ročník
 
    
 
III. třída, 3. ročník
  
 
IV. třída, 4.  ročník
    
  
V. třída, 5. ročník
Školní družina
   
Školní družina 14. oddělení
 

 

Design by SITMP