Vítání občánků

V neděli 6. 11. 2022 žáci z V. E a IV. třídy OP vyrazili na ÚMO Plzeň 5 - Křimice, aby mohli společně se starostou a zastupiteli Křimic přivítat mezi námi nové občánky.

Miminkům i jejich rodičům zarecitovali, zazpívali a zahráli na flétnu, která dokázala všechna miminka ukonejšit.

Ivana Kaslová

  

 

Design by SITMP