Sportovní projektový den

Sportovní projektový den
Ve středu 14.9.2022 žáci 3. ročníku OP Křimice absolvovali projektový den ve škole. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé netradiční pohybové aktivity i sportovní pomůcky. Vzhledem k deštivému počasí 4 vyučovací hodiny proběhly v tělocvičně s paní odbornou asistentkou PF ZČU Plzeň Mgr. Petrou Kalistovou. Děti si hezky společně zasportovaly.
Michaela Kofroňová

Design by SITMP