Halloween

Ve všech třídách OP Křimice proběhly oslavy Halloweenu. V hodinách anglického jazyka rozvíjeli slovní zásobu na toto téma, ve výtvarných a pracovních činnostech vznikaly krásné výrobky. Některé děti se i tematicky oblékly.
Michaela Kofroňová

 

Design by SITMP