Kontakty

Vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Soňa Pavelková+420378 027 351           pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: PaedDr. Alena Hessová+420378 027 353           hessovaal@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 2. st.: Mgr. Jana Čechová+420378 027 361           cechovaja1@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP: Mgr. Milada Hurtová+420378027 391            hurtovami@zs15.plzen-edu.cz
vedoucí ŠJ: Zlata Burešová     +420+420378 027 359           buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
výchovné poradkyně:
pro 1. st. PaedDr. Jitka Herejková+420378 027 352           herejkovaji@zs15.plzen-edu.cz
pro 2. st.   Mgr. Lenka Hrubá +420378 027 352           hrubale@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát školy: Miluše Koudelová+420378 027 362           koudelovami@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát odloučeného pracoviště v Křimicích:
Hana Hrubá

+420377 822 351           hrubaha@zs15.plzen-edu.cz
spojovatelka: Hana Kecková+420378 027 350
personální a mzdová agenda: Hana Palková+420378 027 360           palkovaha@zs15.plzen-edu.cz
ekonom školy: Eva Váňová+420378 027 356           vanovaev@zs15.plzen-edu.cz
správce budovy: František Drha+420378 027 355           drhafr@zs15.plzen-edu.cz

Telefonní kontakty do kabinetů na vyučující 15. ZŠ pro  školní rok 2020/ 2021 zde:

tel. +42037802….  

I . stupeň

Bc.
Buldrová Monika
7386
Mgr.
Čekanová Jitka
7367
Mgr.
Dandová Olga
7387
Mgr.
Hortová Simona
7386
Mgr.
Jančová Petra
7384
Mgr.
Janečková Jana
7381
Mgr.
Karešová Lenka
7385
Mgr.
Kohoutová Iveta
7384
Mgr.
Kolorosová Milada
7357
Mgr.
Kozáková Petra
7357
 
Krčmová Kristýna
7358
Mgr.
Kubeš Jan
7350
Mgr.
Kydlíčková Petra
7387
Mgr.
Macháčková Hana
7376
Mgr.
Netušilová Zuzana
7387
Mgr.
Pěnkavová Milena
7379
Mgr.
Roubová Lucie
7385
Mgr.et Bc.
Strouhal Lukáš, DiS.
7369
Mgr.
Susková Růžena
7387
Mgr.
Šoupalová Jana
7367
Mgr.
Tesař Martin
7369
Mgr.
Vajnerová Kateřina
7386
Mgr.
Valinová Miroslava
7381
Mgr.
Vaníčková Petra
7379
Mgr.
Vraná Lucie
7357
Mgr.
Zímová Lenka
7357
Mgr.
Zýková Kristýna
7379

II. stupeň

Mgr.,Bc.
Bezděková Hana
7357
Mgr.
Čejková Ivana
7376
Mgr.
Dlouhá Eva
7372
Mgr.
Ferancová Jana
7377
Mgr.
Fiala Jan
7372
Mgr.
Fiřtová Irena
7377
PaedDr.
Herejková Jitka
7352
Mgr.
Homolková Martina
7378
Bc.
Hubková Monika
7383
Mgr.
Hrubá Lenka
7352
Ing.
Jandejsková Karolína
7380
Mgr.
Kasíková Soňa
7363
Mgr.
Klepal Kašpar
7363
Mgr.
Kocánková Jitka
7374
Mgr.
Krček Jan
7357
Bc.
Křížová Lucie
7365
Mgr.
Loudová Hana
7376
Mgr.
Marková Hana
7363
Mgr.
Mašková Miroslava
7373
Mgr.
 Němcová Lenka
7365
Mgr. Bc.
Nováková Alice
7364
Mgr.
Prošková Lenka
7375
Mgr.
 Pustovojtová Barbora
7390
PhDr.
Rejlová Jana
7364
Mgr.
Steinbachová Markéta
7373
Mgr.
Šnebergerová Markéta
7390
Mgr.
 Šrámková Eva
7383
Mgr.
Šťastná Ivana
7378
Mgr.
Šťastná Magdaléna
7375
Mgr.
Tomášek Karel
7374
Mgr.
Vlčková Eva
7377
Mgr.
Zemanová Dana
7383

OP Křimice

Mgr.
Hašlová Jana
+420 377 822 351
Mgr.
Kaslová Ivana
+420 377 822 351
Mgr.
Krásná Jana
+420 377 822 351
Mgr.
Švarcová Vlasta
+420 377 822 351
Bc.
Úblová Lenka
+420 377 822 351
Mgr.
Mouleová Dagmar
+420 377 822 351
 
Sobotková Šárka
+420 377 822 351
 
Štiková Daniela
+420 377 822 351
 
Hrubá Hana
+420 377 822 351

Asistenti pedagoga

Brábníková Markéta
7374
 
Černá Marcela
7379
 
Hálová Michaela
7379
 
Hradecká Dominika,DiS.
7357
Ing.
Jandejsková Karolína
7380
Bc.
Mádrová Petra, DiS.
7374
Ing.
Tycarová Martina
7378
 
Vacikarová Ivana
7381

Speciální pedagog

Mgr.et Mgr.
Morávková Šárka
7380

Školní družina

 
kabinet ŠD 1
7 358
 
 
kabinet ŠD 2
7 382
 
 
Hradecká Dominika , Dis
+420 702 230 151
 
Hálová Michaela
+420 702 230 224
 
Holečková Ivana
+420 702 230 409
 
Hejleková Magda
+420 702 222 096
 
Křivancová Jana
+420 702 222 109
Mgr.
Loudová Hana
+420 702 222 135
Bc.
Mádrová Petra Dis
+420 702 230 412
 
Radová Vladimíra
+420 702 222 073
 
Roztočilová Miroslava
+420 702 222 075
Bc.
Slavíčková Lucie
+420 702 220 387
 
Trsková Jana
+420 702 230 388
Design by SITMP