Kontakty

Vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Soňa Pavelková378 027 351           pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: PaedDr. Alena Hessová378 027 353           hessovaal@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 2. st.: Mgr. Jana Čechová378 027 361           cechovaja1@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP: Mgr. Milada Hurtová378027 391            hurtovami@zs15.plzen-edu.cz
vedoucí ŠJ: Zlata Burešová     378 027 359           buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
výchovné poradkyně:
pro 1. st. PaedDr. Jitka Herejková378 027 352           herejkovaji@zs15.plzen-edu.cz
pro 2. st.   Mgr. Lenka Hrubá 378 027 352           hrubale@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát školy: Helena Selingerová378 027 362           selingerovahe@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát odloučeného pracoviště v Křimicích:
Hana Hrubá

377 822 351           hrubaha@zs15.plzen-edu.cz
spojovatelka: Hana Kecková378 027 350
personální a mzdová agenda: Hana Palková378 027 360           palkovaha@zs15.plzen-edu.cz
ekonom školy: Eva Váňová378 027 356           vanovaev@zs15.plzen-edu.cz
správce budovy: František Drha378 027 355           drhafr@zs15.plzen-edu.cz

Telefonní kontakty do kabinetů na vyučující 15. ZŠ pro aktuální školní rok zde:

tel. 37802….  

I. stupeň 
Bc. Buldrová Monika 7386 buldrovamo@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Čekanová Jitka 7367 cekanovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Heiclová Stanislava 7386 heiclovast@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Hortová Simona 7386 hortovasi@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Jančová Petra 7384 jancovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Janečková Jana 7381 janeckovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Karešová Lenka 7385 karesovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kohoutová Iveta 7384 kohoutovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kolorosová Milada 7357 kolorosovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kozáková Petra 7357 kozakovape@zs15.plzen-edu.cz
 Krčmová Kristýna 7258 krcmovakr@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kubeš Jan                7350 kubesja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kydlíčková Petra 7387 kydlickovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Macháčková Hana  7376 machackovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.  Netušilová Zuzana 7387 netusilovazu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.  Pěnkavová Milena 7379 penkavovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr Roubová Lucie 7385 roubovalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.et Bc. Strouhal Lukáš, DiS., BBA 7369 strouhallu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.  Susková Růžena 7387 suskovaru@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Šoupalová Jana 7367 soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Tesař Martin 7369 tesarma@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Vajnerová Kateřina 7367 vajnerovaka@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Valinová Miroslava 7381 valinovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Vaníčková Petra 7379 vanickovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Vraná Lucie  7387 vranalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Zímová Lenka 7357 zimovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Zýková Kristýna 7379 zykovakr@zs15.plzen-edu.cz
I.stupeň
 
 
II. stupeň
Mgr.,Bc. Bezděková Hana 7357 bezdekovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Čejková Ivana 7376 cejkovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Dlouhá Eva 7372 dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Ferancová Jana 7377 ferancovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Fiala Jan 7372 fialaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Fiřtová Irena 7377 firtovair@zs15.plzen-edu.cz
PaedDr. Herejková Jitka 7352 herejkovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Homolková Martina 7378 homolkovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.et Bc. Horáková Petra 7383 horakovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Hrubá Lenka 7352 hrubale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kasíková Soňa 7363 kasikovaso@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Klepal Kašpar 7363 klepalka@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kocánková Jitka 7374 kocankovaji@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.  Krček Jan 7357 krcekja@zs15.plzen-edu.cz
Bc. Loudová Hana 7376 loudovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Marková Hana 7363 markovaha@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Mašková Miroslava 7373 maskovami@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Němcová Lenka 7365 nemcovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr., Bc. Nováková Alice 7364 novakovaal@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Prošková Lenka 7375 proskovale@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.  Pustovojtová Barbora 7390 pustovojtovaba@zs15.plzen-edu.cz
PhDr. Rejlová Jana 7364 rejlovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Steinbachová Markéta 7373 steinbachovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Šnebergerová Markéta 7390 snebergerovama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Šrámková Eva  7383 sramkovaev@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Šťastná Ivana 7378 stastnaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.  Šťastná Magdaléna 7375 stastnama@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Tomášek Karel      7374 tomasekka@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Zemanová Dana 7383 zemanovada@zs15.plzen-edu.cz

OP Křimice
Mgr. Hašlová Jana 377822351 haslovaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Kaslová Ivana 377822351 kaslovaiv@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Krásná Jana 377822351 krasnaja@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Mouleová Dagmar 377822351 mouleovada@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Švarcová Vlasta 377822351 svarcovavl@zs15.plzen-edu.cz
Bc. Úblová Lenka 377822351 ublovale@zs15.plzen-edu.cz
 Brábníková Markéta 377822351 brabnikovama@zs15.plzen-edu.cz
 Štiková Daniela 377822351 stikovada@zs15.plzen-edu.cz
 Sobotková Šárka 377822351 sobotkovasa@zs15.plzen-edu.cz
 Hrubá Hana 377822351 hrubaha@zs15.plzen-edu.cz
 Hessová Adéla 377822351 hessovaad@zs15.plzen-edu.cz

 

Asistenti pedagoga
 Biháriová Dominika,DiS. 7357 bihariovado@zs15.plzen-edu.cz
 Černá Marcela 7379 cernama@zs15.plzen-edu.cza
 Hálová Michaela 7379 halovami@zs15.plzen-edu.cz
Bc. Mádrová Petra, DiS. 7374 madrovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Podhrázská Veronika 7364 podhrazskave@zs15.plzen-edu.cz
 Trsková Jana 7369 trskovaja@zs15.plzen-edu.cz
  Vacikarová Ivana 7378 vacikarovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Speciální pedagog
Mgr.et Mgr. Morávková Šárka 7380 moravkovasa@zs15.plzen-edu.cz

Školní družina
 Kabinet ŠD 1 7358 
 Kabinet ŠD 2 7382 
 Biháriová Dominika,DiS. 7382 bihariovado@zs15.plzen-edu.cz
 Hálová Michaela 702 230 224 halovami@zs15.plzen-edu.cz
 Holečková Ivana 702 230 409 holeckovaiv@zs15.plzen-edu.cz
 Hejleková Magdalena 702 222 096 hejlekovama@zs15.plzen-edu.cz
 Křivancová Jana 702 222 109 krivancovaja@zs15.plzen-edu.cz
Bc. Loudová Hana 702 222 135 loudovaha@zs15.plzen-edu.cz
Bc. Mádrová Petra, DiS. 702 230 412 madrovape@zs15.plzen-edu.cz
Mgr. Podhrázská Veronika 702 220 528 podhrazskave@zs15.plzen-edu.cz
 Radová Vladimíra 702 222 073 radovavl@zs15.plzen-edu.cz
 Roztočilová Miroslava 702 222 075 roztocilovami@zs15.plzen-edu.cz
Bc. Slavíčková Lucie 702 220 387 slavickovalu@zs15.plzen-edu.cz
Mgr.  Svobodová Sandra 702 220 528 svobodovasa@zs15.plzen-edu.cz
 Špetová Veronika 702 230 151 spetovave@zs15.plzen-edu.cz
 Trsková Jana 702 230 388 trskovaja@zs15.plzen-edu.cz

 

Design by SITMP