Kontakty

Vedení školy  

ředitelka školy: Mgr. Soňa Pavelková+420378 027 351           pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 1. st.: PaedDr. Alena Hessová+420378 027 353           hessovaal@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro 2. st.: Mgr. Jana Čechová+420378 027 361           cechovaja1@zs15.plzen-edu.cz
zástupkyně ŘŠ pro ŠD a OP: Mgr. Milada Hurtová+420378027 391            hurtovami@zs15.plzen-edu.cz
vedoucí ŠJ: Zlata Burešová     +420+420378 027 359           buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
výchovné poradkyně:
pro 1. st. Mgr. Eva Dlouhá+420378 027 352          dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz
pro 2. st.   Mgr. Lenka Hrubá +420378 027 352           hrubale@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát školy: Miluše Koudelová+420378 027 362           koudelovami@zs15.plzen-edu.cz
sekretariát odloučeného pracoviště v Křimicích:
Hana Hrubá

+420377 822 351           hrubaha@zs15.plzen-edu.cz
spojovatelka: Hana Kecková+420378 027 350
personální a mzdová agenda: Hana Palková+420378 027 360           palkovaha@zs15.plzen-edu.cz
ekonom školy: Eva Váňová+420378 027 356           vanovaev@zs15.plzen-edu.cz
správce budovy: František Drha+420378 027 355           drhafr@zs15.plzen-edu.cz

Telefonní kontakty do kabinetů vyučujících pro  školní rok 2021/ 2022

+420 378 02+ uvedené čtyřčíslí

 

I. stupeň

 

Bc. Buldrová Monika 7386 buldrovamo@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Čekanová Jitka 7367 cekanovaji@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Dandová Olga  7387 dandovaol@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Hortová Simona 7386 hortovasi@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Egermaierová Markéta 7367 egermaierovama@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Jančová Petra 7384 jancovape@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Janečková Jana 7381 janeckovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Karešová Lenka 7385 karesovale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kašparová Mária 7357 kasparovama@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kohoutová Iveta 7384 kohoutovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kolorosová Milada 7357 kolorosovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kozáková Petra 7357 kozakovape@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Krčmová Kristýna 7358 krcmovakr@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kubeš Jan                7350 kubesja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kydlíčková Petra 7387 kydlickovape@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Macháčková Hana  7376 machackovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Mouleová Dagmar 7380 mouleovada@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Netušilová Zuzana 7357 netusilovazu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Nováková Sabina 7386 novakovasa@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Pěnkavová Milena 7379 penkavovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Roubová Lucie 7385 roubovalu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.et Bc. Strouhal Lukáš, DiS. 7369 strouhallu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Susková Růžena 7387 suskovaru@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Šoupalová Jana 7367 soupalovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Švarcová Vlasta 7387 svarcovavl@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Tesař Martin 7369 tesarma@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Valinová Miroslava 7381 valinovami@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Vaníčková Petra 7379 vanickovape@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Vraná Lucie 7357 vranalu@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Zýková Kristýna 7379 zykovakr@zs15.plzen-edu.cz

 
II. stupeň


Mgr.,Bc. Bezděková Hana 7357 bezdekovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Čejková Ivana 7376 cejkovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Dlouhá Eva 7352 dlouhaev@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Ferancová Jana 7377 ferancovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Fiala Jan 7372 fialaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Fiřtová Irena 7377 firtovair@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Homolková Martina 7378 homolkovama@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Hubková Monika  7383 hubkovamo@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Hrubá Lenka 7352 hrubale@zs15.plzen-edu.cz

Ing.  Jandejsková Karolína  7375 jandejskovaka@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Kasíková Soňa  7363 kasikovaso@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Klepal Kašpar  7363 klepalka@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Kocánková Jitka  7374 kocankovaji@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Krček Jan  7357 krcekja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Loudová Hana  7365 loudovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Marková Hana  7363 markovaha@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Mašková Miroslava  7373 maskovami@zs15.plzen-edu.cz

 Matějka Ondřej 7390 matejkaon@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Němcová Lenka  7365 nemcovale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Bc. Nováková Alice  7364 novakovaal@zs15.plzen-edu.cz 

Mgr.  Prošková Lenka  7375 proskovale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Pustovojtová Barbora  7390 pustovojtovaba@zs15.plzen-edu.cz

PhDr.  Rejlová Jana  7364 rejlovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Steinbachová Markéta  7373 steinbachovama@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Šrámková Eva  7383 sramkovaev@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Šťastná Ivana  7378 stastnaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Tomášek Karel 7374 tomasekka@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Vlčková Eva  7377 vlckovaev@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Zemanová Dana  7383 zemanovada@zs15.plzen-edu.cz

 IC 7366 

 

OP Křimice


Mgr. Hašlová Jana 377 822 351 haslovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kaslová Ivana 377 822 351 kaslovaiv@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Krásná Jana 377 822 351 krasnaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Kofroňová Michaela 377 822 351 kofronovami@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Úblová Lenka 377 822 351 ublovale@zs15.plzen-edu.cz

Mgr.  Mouleová Dagmar 377 822 351 mouleovada@zs15.plzen-edu.cz

ŠD  Sobotková Šárka  601 691 435 sobotkovasa@zs15.plzen-edu.cz

ŠD Pešičková Lucie 601 691 417 pesickovalu@zs15.plzen-edu.cz

ŠD Vraná Lucie 601 691 474 vranalu@zs15.plzen-edu.cz

sekretariát  Hrubá Hana  377 822 351 hrubaha@zs15.plzen-edu.cz


Asistenti pedagoga


  Brábníková Markéta  7374 brabnikovama@zs15.plzen-edu.cz

  Černá Marcela 7379 cernama@zs15.plzen-edu.cz

 Štiková Daniela 7372 stikovada@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Zelenková Ladislava 7377 zelenkovala@zs15.plzen-edu.cz

  Hradecká Dominika, DiS. 7384 hradeckado@zs15.plzen-edu.cz

Ing. Jandejsková Karolína  7375 jandejskovaka@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Mádrová Petra, DiS. 7374 madrovape@zs15.plzen-edu.cz

Ing. Tycarová Martina  7378 tycarovama@zs15.plzen-edu.cz

  Chmelíková Petra 7385 chmelikovape@zs15.plzen-edu.cz


Speciální pedagog


Mgr.et Mgr. Morávková Šárka 7380 moravkovasa@zs15.plzen-edu.cz


Školní družina

  kabinet ŠD 1 7 358 
  kabinet ŠD 2 7 382 
  Hradecká Dominika, DiS  702 230 151 hradeckado@zs15.plzen-edu.cz

 Bc. Trsková Jana 702 230 388 trskovaja@zs15.plzen-edu.cz

  Holečková Ivana  702 230 409 holeckovaiv@zs15.plzen-edu.cz

  Hejleková Magda  702 222 096 hejlekovama@zs15.plzen-edu.cz

  Křivancová Jana  702 222 109 krivancovaja@zs15.plzen-edu.cz

Mgr. Loudová Hana  702 222 135 loudovaha@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Mádrová Petra Dis  702 230 412 madrovape@zs15.plzen-edu.cz

  Radová Vladimíra  702 222 073 radovavl@zs15.plzen-edu.cz

  Roztočilová Miroslava  702 222 075 roztocilova@zs15.plzen-edu.cz

Bc. Slavíčková Lucie  702 220 387 slavickovalu@zs15.plzen-edu.cz

Ing. Tycarová Martina  702 230 224 tycarovama@zs15.plzen-edu.cz

 


Design by SITMP