Změny v povinném testování žáků

Vážení rodiče,

v pátek 30.4. 2021 jsme obdrželi datovou schránkou informaci z MŠMT, že na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků se s účinností od pondělí 3.5. 2021 mění frekvence testování takto:

žáci 1. stupně se budou testovat již pouze 1x týdně
- žáci 2. stupně, se budou testovat dle původního harmonogramu 2x týdně.

Společné testování žáků proběhne vždy v pondělí (pro 1. i 2. stupeň) a ve čtvrtek (pouze pro 2. stupeň). Nebude-li žák přítomen ve škole v den společného testování, provede se testování bezprostředně v den jeho příchodu do školy.
Tento týden dotestujeme nejmladší žáky testy LEPU RAPID, nadcházející dny budeme používat pro všechny již jen testy SINGCLEAN.

Dále upozorňuji, že s platností od 3.5. 2021 jsou nově povolené v rámci tělesné výchovy také sportovní činnosti konané venku. V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena od 3.5. 2021 výjimka. Při hodinách tělesné výchovy již budou moci žáci cvičit bez roušky či respirátoru.

Znovu žádám všechny zákonné zástupce o kontrolu objednaných obědů, případně jejich včasné odhlášení. Snažíme se vám situaci ulehčit tím, že automaticky přihlašujeme všechny žáky v rámci ročníků, které do školy nastupují, ale nedokážeme odhadnout, kdo na oběd skutečně bude chodit. 

Připomínám, že požadavky na zajištění péče o děti rodičů IZS či jiných vybraných profesí v době distanční výuky zasílejte od května na mail hessovaal@zs15.plzen-edu.cz  nejpozději do středy předcházejícího týdne, kdy by mělo dítě nastoupit. 
       

Mgr. Soňa Pavelková

ředitelka školy 

Design by SITMP