Výuka v 1. a 2. třídách

Vážení rodiče, 

od 18.11. je umožněn žákům 1. a 2. ročníků návrat zpátky do školy. Na základě doporučení MŠMT máme organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd. 

Proto ranní příchod do školy bude organizován takto: 

1.A, 1. B   7.40h     1.C, 2.A   7.45h     1.D, 2.C   7.50h       2.B, 2.D    7.55h

OP Křimice – 1. ročník 7.40h, 2. ročník 7.50h

Prosím vás o dodržování těchto časů. Zároveň vás upozorňuji na skutečnost, že žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu v prostorách školy roušky. Zajistěte, aby Vaše dítě mělo pro případ potřeby u sebe každý den i jednu náhradní roušku.

Od 18.11. bude pro žáky 1. a 2. ročníků v provozu také školní družina a školní jídelna. 

Školní stravování ve Skvrňanech bude pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěno ve školní jídelně horní budovy. Vedoucí školní jídelny všem žákům 1. a 2. ročníků hromadně objednala obědy. Pokud nebudete mít zájem, aby Vaše dítě jídelnu navštěvovalo, je obědy možné zrušit do pondělí 16.11. 2020.  Také školní jídelna SPŠD v Křimicích bude pro žáky 1. a 2. ročníků od 18.11. 2020 vařit. Zde je nutné si obědy včas objednat.   

Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat standardním způsobem dle platného rozvrhu. V hodinách Hv a Tv bude zajištěn náhradní program ( např. procházka na čerstvém vzduchu v areálu školní zahrady). 

Pro žáky 3. – 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 Mgr. Soňa Pavelková                             

ředitelka školy 

Design by SITMP