Výsledky dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření -  2023 – 2024

Vážení rodiče,

předkládáme vám výsledky dotazníkového šetření, které anonymně proběhlo v pololetí letošního školního roku mezi rodiči žáků 6. tříd. Dotazník vyplnilo 105 rodičů z celkového počtu 114 rodičů.

 

Děkujeme vám za váš čas strávený při vyplňování dotazníku. Vaše hodnocení, postřehy a doporučení jsou pro nás velmi cenné a potřebné pro zkvalitňování naší práce.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

                                                                                                          Vedení školy

 

Hodnotící škála:

A

B

C

D

N

Ano, zcela souhlasím

Spíše souhlasím

Mám výhrady

Ne, nesouhlasím

Nevím, nemohu, nebo nechci odpovědět

Vynikající úroveň

Přijatelná úroveň

Je co zlepšovat

Mělo by se výrazně změnit

 

 

 

 

A

B

C

D

N

1.

Moje dítě zvládlo přechod na 2. stupeň bez problémů.

67

36

1

1

-

2.

Mám dostatek informací o jeho prospěchu a chování.

88

16

-

1

-

3.

Mám dostatek informací o škole a o akcích pořádaných školou.

80

23

1

1

-

4.

Celkově mi vyhovuje způsob, jak se mnou škola komunikuje (ŽK, TA, konzultační dny, Škola on Line, www stránky).

84

20

1

-

-

5.

Znám Školní řád 15. ZŠ (znám svá práva a povinnosti a pravidla, kterými se život školy řídí).

73

29

1

-

2

6.

Věřím, že kdybych třídní učitelce, výchovné poradkyni nebo vedení školy nahlásil, že mé dítě má nějaký problém, že se problematikou budou zabývat.

79

21

3

1

1

7.

Aktivity v rámci prevence šikany a dalších patologických jevů, které škola pořádá pro žáky, velmi vítám. 

91

14

-

-

-

8.

S prostředím a vybavením školy jsem spokojen.

64

33

6

-

2

 

Místo pro Vaše další postřehy a doporučení:

30 zákonných zástupců vyjádřilo naprostou spokojenost se školou. Místo pro postřehy a doporučení využili v každé třídě 1 – 2 zákonní zástupci. Jejich připomínky s nimi vyřeší třídní učitelka.

 

Design by SITMP