Vlastivědná a přírodovědná exkurze v Klatovech

Žáci 5.C absolvovali v Klatovech v pondělí 24.10.2022 vlastivědnou a přírodovědnou exkurzi.

Po vystoupení z vlaku se přesunuli na náměstí, kde si prohlédli významné pamětihodnosti. Informace o Černé věži, o barokní lékárně U Bílého jednorožce získávali prací ve skupinách. Pod klatovským jezuitským kostelem navštívili Klatovské katakomby. Veškeré informace směrem ke klatovským katakombám, následně ke klatovskému jezuitskému kostelu a klatovské jezuitské koleji žákům podala (a provedla je všemi zmiňovanými místy) průvodkyně Ing. Jiřina Adámková. Na závěr se žáci nechali vtáhnout do světa skleněné krásy. Prohlédli si pavilon PASK, který se věnuje zejména výrobkům sklárny Lötz. Interaktivní formou ve skupinách objevovali největší škálu tvarů a dekorů, které kdy sklárna vyrobila. Při zpáteční cestě proběhlo ve vlaku vyhodnocení a zhodnocení celé exkurze.

Mgr. Lukáš Strouhal
Bc. Jana Trsková

  

  

Design by SITMP