Ukončení výuky

Vážení rodiče, milí žáci,
dle rozhodnutí MŠMT končí výuka před vánočními svátky již 18.prosince 2020.
21.. a 22. prosince 2020  budou mít všichni žáci ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ volné dny, o které se prodlouží plánované vánoční prázdniny. Tyto dny byly vyhlášeny jako dny boje proti covidu.
21. a 22.prosince 2020 již nebude probíhat distanční výuka. Obědy ve školní jídelně se všem strávníkům automaticky zruší.
Návrat do školy po vánočních prázdninách je zatím plánován na 4.1. 2021. Sledujte prosím vývoj epidemiologické situace a naše www stránky, kde budete mít k dispozici aktuální informace o podobě prezenční či distanční výuky, popřípadě rotační výuky žáků 2. stupně od ledna 2021. 

Děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci v průběhu distanční výuky v tomto roce a přejeme klidné prožití vánočních svátků

       
Mgr. Soňa Pavelková
ředitelka školy

Design by SITMP