Testování tělesné zdatnosti

Naše škola se zúčastnila během října a listopadu šetření České školní inspekce, jehož součástí bylo celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Týkalo se všech žáků 3. ročníků a 7. ročníků. Získaná data poslouží k vytvoření systémových opatření v oblasti pohybové gramotnosti ve školách a při mimoškolních aktivitách. Tělesná zdatnost byla měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro MŠMT zpracovalo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ve spolupráci s fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a vybranými pracovišti českých vysokých škol. Čtyři motorické testy představovaly: skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x10 metrů a vytrvalostní člunkový běh.

Mgr. Soňa Kasíková

  

Design by SITMP