Tematický den – „Ekohraní“ 1. – 3. tříd

 

Tematický den – „Ekohraní“ 1. – 3. tříd, tedy
„Objevujeme, zkoušíme a prožíváme očima, ušima a rukama“
20. 10. proběhl první tematický den v tomto školním roce. Na oslavu Dne stromů přišly paní učitelky a většina žáků oblečeni v zelené barvě.
Žáci z 1. tříd poznávali způsoby třídění odpadu, učili se jak třídit odpad u nás ve škole a přišli na to, že odpad může být vhodnou surovinou k dalšímu zpracování a využití.

Tato aktivita byla součástí mezinárodního projektu “ Our Healthy Way of Life ”, na který naše škola obdržela grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení – Comenius.
2. třídy se vypravily na záchrannou stanici volně žijících živočichů na Doubravce. Cestou děti určovaly druhy stromů a na lávce pro pěší nedaleko kostela svatého Jiří pozorovaly vodní ptáky. Na záchranné stanici byl již připraven pan Makoň, který žáky seznámil s chováním zvířat na podzim. Naučil je, jak se starat o ptáky a zvířata v zimě a představil jim zvířecí pacienty, o které na stanici pečuje.
3. třídy využily nabídky lesních pedagogů a svůj tematický den přesunuly na 23. a 26. října.
Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Tolik odborná charakteristika. A jak to vypadalo ve skutečnosti?
„Vydali jsme se do lesů v okolí boleveckých rybníků a náramně jsme si to s lesními pedagogy užili. Spousta úkolů a soutěží nás nejen bavila, ale odnesli jsme si i nové poznatky a informace o lese a jeho obyvatelích. Ani se nám nechtělo domů. Zaměstnanci Lesů České republiky nám slíbili, že za námi přijdou v zimě do školy a připraví si pro nás program o lese v zimě. Už se moc těšíme.“ (Paní učitelky a žáci 3. tříd)

 

 

 

 

 


Design by SITMP