Školní jídelna

PROVOZ ŠJ

Pracovní doba                                                             6 ,00 – 14,30 hod 

Výdejní doba pro děti a zaměstnanci                     11,45 – 14,00 hod 

Výdejní doba pro cizí strávníky(jídlonosiče)       10,45 – 11,15 hod 

Design by SITMP