Školní družina

Provoz školní družiny  začíná 2.9. v 8:45 hod. a končí v 15.00 hod. Ranní ŠD v tento den není.

Design by SITMP