Rozdělení žáků do 1. tříd

Vážení rodiče, zde naleznete rozdělení žáků budoucího 1. ročníku do tříd dle vzdělávacích modulů.


Při rozdělování dětí do tříd jsme se snažili vyhovět vašim požadavkům na volbu vzdělávacího modulu a zařazení s kamarády, pokud jste toto uvedli v žádosti o přijetí. Jak jste byli upozorněni, zohlednit musíme také rovnoměrné naplnění tříd žáky. Vzhledem k omezenému počtu volných míst v kapacitě naší školy budou v nadcházejícím školním roce první třídy poměrně málo početné, bude to pro vaše děti výhoda.
Vzhledem k nestandardním podmínkám letošních zápisů do 1. ročníku, kdy nebylo možno posoudit ani připravenost dětí na zahájení povinné školní docházky, ani jejich výtvarný či hudební talent, si vyhrazujeme právo na případnou změnu zařazení žáka do vzdělávacího modulu po ukončení 1. ročníku.

Další informace pro vás naleznete  zde.

Design by SITMP